Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelse om nedklassificering af Tranegilde Byrende

Tranegilde Byrende nedklassificeres til privat vandløb

Ishøj Kommune har den 8. december 2016 som Vandløbsmyndighed truffet afgørelse om at nedklassificere Tranegilde Byrende fra offentligt vandløb til privat vandløb. Afgørelsen er truffet efter § 3 stk. 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (bek. 838 af 27. juni 2016) og vandløbslovens § 10 (LBK nr. 1219 af 28. september 2016).


Tranegilde Byrende nedklassificeres med virkning fra den 2. januar 2017. Efter nedklassificeringen vil vandløbsregulativet ikke længere være gældende. 


Nedklassificeringen har baggrund i ønsker fra Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning om at kunne løse den fremtidige afvanding af det nye Winthersminde erhvervsområde. Parallelt med nedklassificeringen forløber derfor proces med udpegning af Tranegilde Byrende som spildevandstekniskanlæg. Denne løsning vurderes hensigtsmæssig, idet Ishøj Forsyning løbende vil kunne tilpasse afvandingssystemet til de klimatiske udviklinger og dermed bidrage til at sikre værdier i Ishøj.


Her kan du se afgørelse, klagevejledning samt kortbilag med vandløbet.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 8. december 2016