Hvad kan vi hjælpe med?

Asbest

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du har at gøre med asbestholdige materialer

BYGGEAFFALD

Byggeaffald, der indeholder asbest, skal anmeldes til Ishøj Kommune senest 14 dage før, det skal bortskaffes

Hvis asbestaffaldet er fremkommet ved nedrivning eller renovering af en bygning større end 10 m2 eller den samlede mængde er over 1 ton, skal alt byggeaffald inkl. asbest anmeldes på bygogmiljø.dk

Er der tale om mindre mængder kan anmeldelsen ske på anmeldelsesskemaet herDet udfyldte skema sendes til Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller på e-mail til pvm@ishoj.dk.

På baggrund af anmeldelsen fremsender Ishøj Kommune en anvisning til bortskaffelse af affaldet på et godkendt modtageanlæg. Anvisningen skal medbringes og fremvises, når affaldet afleveres på modtageanlægget.

Asbestaffald inddeles efter affaldsbekendtgørelsen i følgende typer:

  • Stærkt støvende asbestaffald fra filtre og lignende samt kasseret udstyr, der indeholder fri asbest, skal opbevares fugtet i tæt lukket emballage mærket ASBEST.
  • Asbestholdigt affald der kan støve, f.eks. bløde lofts- og vægplader, knust eternit og lignende skal opbevares og transporteres befugtet og emballeret, så det ikke kan støve til omgivelserne. Emballagen skal mærkes ASBEST.
  • Ikke-støvende asbestaffald, hvor asbesten er fastbundet f.eks. hele eternitplader og lignende. 
  • Isolationsmateriale indeholdende asbest opbevares fugtet i egnet, lukket, tæt emballage. Emballagen skal mærkes ASBEST.

Læs mere om regler for håndtering af asbestaffald her.

AFRENSNING AF TAGE

Afrensning af asbestholdige tage skal meddeles til Ishøj Kommune senest 14 dage før afrensning sættes i gang.

Asbestholdige tagplader måtte sælges indtil 1987. Eternitplader fra denne periode kan indeholde asbest. Asbest skal afrenses, så der ikke afgives asbestfibre, det kan f.eks. ske ved at afrense med en blød børste og en vandslange. Det er forbudt at højtryksspule tage, der indeholder asbest. Der kan muligvis gives dispensation, hvis det kan godtgøres, at afrensningen sker med godkendt udstyr og med minimal støvafgivelse og medfiltrering af spulevand.

Senest 14 dage inden arbejdet sættes i gang, skal arbejdet meddeles til kommunen med oplysninger om, hvor arbejdet foretages, hvilke metoder der anvendes, hvor lang tid det tager at afrense taget og hvilke forholdsregler, der er foretaget for at forebygge og afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 7. november 2018