Hvad kan vi hjælpe med?

Forslag til regulativer om husholdnings- og erhvervsaffald

Forslag til regulativer om husholdningsaffald og erhvervsaffald for Ishøj Kommune er i høring fra den 7. januar 2016 til den 6. februar 2016

Forslag til regulativ om husholdningsaffald

Offentlig høring af nyt regulativ, som kan læses her: Forslag til regulativ om husholdningsaffald

Byrådet har på møde den 5. januar 2016 vedtaget forslag til nye regulativer for affald fra husholdninger og virksomheder.

Regulativet indeholder ændringer vedrørende husstandsindsamling af mad- og restaffald, papir- og plast, glas- og metalemballageaffald samt indsamling af farligt affald fra enfamiliehuse.
Ordning for haveaffald og storskrald fortsætter uændret, dog overgår bl.a. glas- og metalemballage til husstandsindsamling.
Herudover er der ændringer til regler for placering af beholdere.

Forslagene fremlægges i 4 ugers offentlig høring. Enhver har ret til at kommentere forslagene.  Kommentarer sendes til Ishøj Kommune, Store Torv 20, 2635 Ishøj Kommune, eller pr.  mail til pbm@ishoj.dk og skal være kommunen i hænde senest 6. februar 2016.

Regulativerne træder i kraft ved Byrådets endelige godkendelse.

Forslag til regulativ om erhvervsaffald

Offentlig høring af nyt regulativ, som kan læses her: Forslag til regulativ om erhvervsaffald

Byrådet har på møde den 5. januar 2016 vedtaget forslag til nye regulativer for affald fra husholdninger og virksomheder.

I det gældende regulativ står der, at kommunale virksomheder og institutioner generelt følger husholdningernes regler.
For kommunale virksomheder og institutioner, ændres regulativet, så de nugældende indsamlingsordninger fortsætter, indtil det eventuelt besluttes at indføre nye ordninger.

Forslagene fremlægges i 4 ugers offentlig høring. Enhver har ret til at kommentere forslagene. Kommentarer sendes til Ishøj Kommune, Store Torv 20, 2635 Ishøj Kommune, eller pr.  mail til pbm@ishoj.dk og skal være kommunen i hænde senest 6. februar 2016.
Regulativerne træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 7. januar 2016