Hvad kan vi hjælpe med?

Gode råd om skadedyr

Hvepse og bier

Hvis du har problemer med hvepse, kan du kontakte Skadedyrslaboratoriet i Danmarks JordbrugsForskning for råd og vejledning. Du kan også kontakte et firma, der tager sig af skadedyrsbekæmpelse.

Har du problemer med bier, kan du kontakte en biavlerforening, der ofte afhenter bistadet gratis. Danmarks Biavlerforening kan oplyse nærmeste biavlerforening.

Mår

Hvis du har problemer med husmår, kan du få råd og vejledning hos København Statsskovdistrik. Har du et Falck-abonnement, som dækker bygninger, kan du rette henvendelse til Falck, der udlåner fælder til indfangning af husmår.

Skadedyr på planter

Har du problemer med skadedyr på dyrkede planter, kan du spørge den lokale landbrugs – og havekonsulent. Det kræver normalt medlemskab. Du kan fx få kontakt til en landbrugskonsulent gennem Dansk Landbrugsrådgivning.

Parasitter på dyr og mennesker

Har dit husdyr fået parasitter eller skadedyr, kan du spørge dyrlægen om råd og vejledning hos Den Danske dyrlægeforening.

Har du selv eller andre mennesker fået skadedyr eller parasitter, skal du gå til egen læge for behandling.

Vildt

Har du problemer med vildt , kan du kontakte vildtkonsulenten i det lokale skovdistrikt. Du kan finde en oversigt over skovdistrikter hos Skov– og Naturstyrelsen.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 30. juni 2015