Hvad kan vi hjælpe med?

Høns, duer og andet dyrehold

Nogle husejere holder bl.a. høns, duer og hunde som hobbyinteresse

Da Vallensbæk og Ishøj Kommune har store områder med udpræget by zone, hvor folk bor tæt på hinanden, er der i den forbindelse en række regler som skal overholdes.

Støj, lyde, lugt og uhygiejniske forhold som f.eks. hanegal, hundegøen, lugt fra dyrehold samt risiko for rottegener kan være faktorer, der i mange tilfælde kan opleves generende. Før anskaffelse af høns og andre potentiele støjende dyr kan det være klogt at orientere naboerne og tale om f.eks. placering, indretning og drift af hønsegården inden den etableres.

Man bør overveje hvor mange dyr man anskaffer sig. For eksempel kan mere end 30 høns eller 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger betragtes som erhvervsmæssigt dyrehold i lovens forstand og erhvervsmæssigt dyrehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder. Reglerne læses i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Der bør også tages kontakt til den kommunale bygningsmyndighed for lovlig og korrekt placering af hønsehuset. Derudover skal hønsehuse rottesikres ved at være mindst 35 cm over jorden.

Vallensbæk og Ishøj Kommuner har ikke et egentligt regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, hvor retningslinier for klagesager i forbindelse med bl.a. hanegal er beskrevet. Derimod tager  kommunen udgangspunkt i Miljøministerets førnævnte bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviter, hvori kommunen har hjemmel til at fastsætte regler og evt. forbyde visse former for dyrehold i visse områder.

Såfremt du vil vide mere om reglerne kan du kontakte Miljøafdelingen i Center for Park, Vej og Miljø.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 6. november 2018