Hvad kan vi hjælpe med?

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er endelig vedtaget af Byrådet i Ishøj Kommune den 6. november 2018 og af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune den 20. november 2018.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er endelig vedtaget af Byrådet i Ishøj Kommune den 6. november 2018 og af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune den 20. november 2018. 

Offentlig høring
Forslaget til Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse samt miljøscreeningsrapport, har været i offentlig høring fra den 10. januar 2018 til den 4. april 2018. I høringsperioden er der indkommet seks høringssvar. Af vedlagte hvidbog fremgår høringssvarene og kommunernes bemærkninger til disse. 

Hvad er en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse?
En indsatsplan beskriver, hvad der skal gøres for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Planen sikrer ligeledes et overblik over hvem, der er ansvarlig for initiativerne, og hvornår de skal iværksættes. 

BilagStørrelse
Indsatsplan for Ishøj - Solhøj1.57 MB
Bilag1 - Kildepladsgennemgang6.89 MB
Bilag 2 - Overvågningsprogram2.66 MB
Hvidbog 2018 Indsatsplan193.04 KB

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 26. november 2018