Hvad kan vi hjælpe med?

Landzonetilladelse til arealoverførsel

Pilemøllevej 66 søger om arealoverførsel fra en landbrugsejendom til en erhvervsejendom i landzone

Ejer af Pilemøllevej 66, erhvervsejendom uden landbrugspligt og Pilemøllevej 70, landbrugsejendom med landbrugspligt søger om at overføre et areal på 2002 m2 fra sin landbrugsejendom til sin erhvervsejendom. Arealet har gennem adskillige år været henlagt som en naturlig del af erhvervsejendommen. Anvendelsen ønskes nu ændret til at stemme overens med de faktiske forhold på stedet. Matr.nr. 62f, 62b (udgår) og 63 Ishøj By,Ishøj. Alle 3 matrikler er beliggende i landzone.

Landzonetilladelsen kan læses her 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 28. februar 2017