Hvad kan vi hjælpe med?

Landzonetilladelse til midlertidig indretning af materialeplads

Landzonetilladelse til midlertidig indretning af materialeplads ved Skovvej 39, matr.nr. 8c Tranegilde By, Ishøj

Orbicon A/S søger på vegne af Ishøj Forsyning om forlængelse af landzonetilladelse til midlertidig indretning af materialeplads ved Skovvej i forbindelse med etablering af ny pumpestation, nye hovedkloakledninger samt andre projekter.

Materialepladsen bliver brugt til opbevaring af mandskabsvogne, containere til materialer og lignende, og er etableret på den sydlige del af boldbanen nordøst for Skovvej, hvor pladsen er mindst synlig og til mindst gene for beboerne i området. En stor del af arbejdet vil foregå i krydset mellem Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej, og skal udføres i perioden medio 2017 til ultimo 2020.

Landzonetilladelsen kan læses her

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 11. maj 2017