Hvad kan vi hjælpe med?

Miljøfarligt affald for virksomheder

Virksomheder skal bortskaffe alt farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald efter kommunens regulativ

Virksomheder skal anmelde og bortskaffe farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald, jf. kommunens regulativ for erhvervsaffald til en godkendt modtager. Bortskaffelsen skal kunne dokumneteres. Ikke-genanvendligt affald skal afleveres via en af de ordninger, som Vestforbrændingen driver for kommunen, og som er beskrevet i regulativet, som du kan læse her.

Læs om miljøfarligt affald på ishoj-affald.dk.

Kontakt Vestforbrændingens kundeservice på tlf.: 70257060 eller kundeservice@vestfor.dk, hvis du ønsker oplysninger om miljøfarligt affald.

Hvis dit firma ønsker at benytte en anden virksomhed til modtagelse af det ikke-genanvendelige farlige affald, skal dit firma søge om fritagelse for afleveringspligten.

Hvis der er tale om genanvendeligt farligt affald, kan virksomheden frit vælge, hvilket godkendt modtageanlæg den vil benytte.

Mindre mængder (under 200 kg/år) farligt affald kan afleveres på en af genbrugsstationerne i Vestforbrændingsopland, hvis virksomheden er tilmeldt genbrugspladsordningen.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 19. september 2017