Hvad kan vi hjælpe med?

Offentlig høring af projekter i Store Vejle Å

Styring af vandstrømme i Store Vejle Å, etablering af nødpumpestation i Store Vejle Å samt forhøjelse af spunsvæg mellem Store Vejle Å og Jægersø

Ishøj Kommune, Vandløbsmyndigheden fremlægger hermed ansøgning om etablering af nødpumpestation i Store Vejle Å, forhøjelse af spunsvæg mellem Store Vejle Å og Jægersø samt styring af vandstrømme i Store Vejleå i offentlig høring.
Det betyder, at du nu har 4 uger, hvor du har mulighed for at komme med spørgsmål eller indsigelser til projekterne.

Til belysning af sagen vedlægges:

Ansøgning
•    Ansøgning om tilladelse i henhold til vandløbsloven til etablering af nødpumpestation, forhøjelse af spunsvæg mellem Store Vejle Å og Jægersø samt styring af vandstrømme i Store Vejleå
•    Bilag 1
•    Kortbilag

Hvad omhandler projekterne
Med henblik på at mindske oversvømmelser samt forbedre vandløbskvaliteten i Store Vejle Å, er der behov for at etablere en nødpumpestation i Store Vejle Å, forhøje en spunsvæg mellem Store Vejle Å og Jægersø samt etablere en aktiv styring af vandstrømmene i Store Vejle Å.

Flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til projekterne, så kontakt Park- Vej- og Miljøcenter:
•    Natur- og Landskabsforvalter Nicolai Christensen
Tlf. direkte 43 57 77 55
E-mail nrc@ishoj.dk

Dine bemærkninger
Har du indsigelser til projekterne, så send dem på e-mail til

•    parkogvej@ishoj.dk

Alle indsigelser til projekterne bliver forelagt Ishøj Kommune, Vandløbsmyndigheden. 
Vedtages projekterne, bliver Byrådets afgørelse offentliggjort med 4 ugers klagefrist

Høringsfrist udløber d. 11. maj 2016

Annonceret den 13. april 2016 på hjemmesiden.

BilagStørrelse
Kortbilag231.82 KB
Bilag 1 2.95 MB
Ansøgning om tilladelse i henhold til vandløbsloven til etablering af nødpumpestation, forhøjelse af spunsvæg mellem Store Vejle Å og Jægersø samt styring af vandstrømme i Store Vejleå 1.24 MB

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 13. april 2016