Hvad kan vi hjælpe med?

Oprensninger i St. Vejleå

Udvalgte strækninger af St. Vejleå oprenses i november

Ishøj Kommune som Vandløbsmyndighed oprenser udvalgte strækninger af Store Vejleå i ugerne 47 og 48. Oprensningerne sker på baggrund af en kontrolopmåling, der påpeger nogle kritiske steder i forhold til ophobning af materiale på vandløbsbunden. Oprensningerne vil medvirke til at sikre afstrømningen i Store Vejleå og modvirke risici for oversvømmelser af ånære arealer. Oprensningerne sker i henhold til regulativ. Der oprenses kun sand og mudder fra bunden.

Oprensningsstederne kan ses på dette kortbilag

Ved Køge Bugt Motorvejens underføring suges bundmateriale op og ledes til geotube på Ishøj bredden af vandløbet. Idet broen er 40 meter bred, kan der ikke anvendes almindelig gravemaskine. Geotuben tillader vandet at løbe tilbage til åen og tilbageholder samtidig det oprensede sediment, der vurderes lettere forurenet. Det oprensede materiale håndteres efterfølgende under hensyntagen til forureningsgrad. 

Ved S- Banens underføring opgraves materiale og placeres og spredes på Ishøj siden af vandløbet. 

Ved Kondiskoven graves materiale op og placeres og spredes på Ishøj siden af vandløbet. Umiddelbart nedenstrøms Vejlebro placeres og spredes materiale dog på Vallensbæk siden af vandløbet. 

Arbejdet udføres af entreprenør med mange års erfaring i vandløbsoprensninger.  

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 22. november 2017