Hvad kan vi hjælpe med?

Privat afbrænding, lugt, røg

Miljørigtig fyring

Hvad må brændes i en brændeovn?

Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændsels ovne medfører ofte røggener for de omkringboende samt udledning af sundhedsskadelige partikler til omgivelserne.
 
For at sikre at brugen af en brændeovn ikke medfører væsentlige røggener for naboerne må der kun anvendes rent brænde, så som kløvet træ, træ piller og træ briketter, i fastbrændsels ovnen.
Optænding i en brændeovn må kun foretages med kvas, pindebrænde, optændingsblokke eller sammenkrøllet avispapir.

Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på både brænde, fyringsmetoder og ovn. Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Luftforurening skyldes ofte ufuldstændig forbrænding og viser sig ved, at røgen bliver mørk og lugter grimt. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme. Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt:

  • Brug rent og tørt træ
  • Sørg for rigeligt luft
  • Fyr lidt ad gangen
  • Gå ud og tjek røgen - den bør være næsten usynlig

Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd.

Torben Glad Nielsen
Køgevej 289
2635 Ishøj
Tlf: 40 44 42 94
e-mail: torbenglad@skorstensfejeren.dk

Affaldstræ

Det er ikke tilladt at anvende al affaldstræ som brænde i brændeovne.

Der må ikke brændes affaldstræ: enhver form for behandlet træ, herunder bl.a. imprægneret træ, malet træ, lakeret træ, limet træ, spånplader, MDF-plader, plastlaminatplader, savsmuld, og træpaller.
 
Der må ikke brændes husholdningsaffald: enhver form for affald, der fremkommer i en almindelig husstand, bl.a. mælkekartoner, papir, pap, plast, farvede og glittede reklamer og blade.
 

Afbrænding af haveaffald og affald

Det er ikke tilladt at brænde hverken affald eller haveaffald i Ishøj kommune. Afbrænding af affald er forbudt. Rent tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering, lim eller lignende, kan dog lovligt anvendes som brænde.

 

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om udledningen af partikler fra brændeovne hos Miljøstyrelsen eller Danmarks Miljøundersøgelser. Desuden kan du læse mere om miljøvenlig fyring på hjemmesiden Grønt Ansvar under Miljøministeriet.

 

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 8. april 2015