Hvad kan vi hjælpe med?

Skadedyr

Her finder du hjælp til bekæmpelse af skadedyr som blandt andet rotter, muldvarpe og mus

Rotter

Gennem de sidste år er antallet af rotter vokset ganske voldsomt. Antallet af rotteanmeldelser fra 2013 til 2017 er gået fra 273 til 503 i Vallensbæk og fra 165 til 290 i Ishøj. Hvilket svarer til en stigning på ca. 80 %.

Hvorfor er rotter skadelige?

Rotten er en gnaver, der er altædende. Den er, hvad man kalder en opportunist, så den prøver også gerne nye ting af. Samtidigt er rotten snu, altid på vagt og bange for nye ting, hvilket kan betyde, at der går lang tid, inden den går i en rottefælde. Rotten kræver ikke meget. Hvis der er føde, vand og mulighed for at bygge rede, vil rotten slå sig ned. To rotter kan i teorien blive til 900 på et år, så det er vigtigt at sikre sig bedst muligt mod besøg af rotter. Rotten kan gnave sig igennem de fleste materialer, der er blødere end jern, og den kan løfte op til 1,2 kilo. 
Rotter er alvorlige skadedyr, der hvert år ødelægger inventar, rørledninger og kloakrør, elinstallationer, isolering og meget andet for millioner af kroner. Og så kan fødevarer til både mennesker og dyr blive spist af rotter eller ødelagt på grund af risiko for smitsomme sygdomme.
De økonomiske skader er dog i mange tilfælde slet ikke det værste, for rotter kan være bærere af mindst 55 forskellige smitsomme sygdomme, hvoraf nogle er direkte livstruende.

Anmeldelse af rotter

Ishøj Kommune har et samarbejde med Kiltin A/S, som bekæmper rotter i Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

Venligst udfyld nedenstående formular, hvorefter du vil blive kontaktet af en rottebekæmper. Rottebekæmperen vil ringe dig op for at aftale et besøg på din ejendom.

Her kan du anmelde rotter i Ishøj
Her kan du anmelde rotter i Vallensbæk
Hvis du allerede har anmeldt rotter og ønsker oplysninger vedrørende  sagen, skal du kontakte Kiltin på tlf. 47107200.

Det er kun kommunens rottebekæmper, der må anvende rottegift. 

Naturstyrelsens hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om rotter.

Vær opmærksom på de fire tegn på rotter

Lyde
Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af.

Lugt
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Ekskrementer
Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller
Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. 
Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.
Har man set tegn som disse i sin bolig eller på sin grund, så ring straks til kommunen eller anmeld det på borger.dk. Hurtigst muligt efter problemet er anmeldt, vil en af kommunens rottebekæmpere komme på besøg og lokalisere, hvor rotterne kommer fra.

Vil du vide mere om rotter, så besøg Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad kan man gøre, hvis man har rotter inde i huset

Ishøj Kommune har en aftale med rottebekæmpelsesfirmaet Kiltin A/S. I første omgang kommer rottebekæmperen ud og stiller smækfælder op.

Hvis rotterne ikke er fanget efter et par dage og føden er væk, har de helt sikkert været i nærheden af fælden. Når en rotte får fat i føden uden at blive fanget, er den sandsynligvis blevet såret. Rotten lægger sig til at dø et eller andet sted, fx i isoleringer i vægge eller på lofter. Da den ikke er til at finde, går der ca. 4-6 uger, før at rotten er indtørret. I den periode kan man være plaget af lugtgener. Rottebekæmperen kan sprøjte området med en speciel desinfektionsvæske, som fjerner lugtbakterier og tager toppen af lugtgenerne

Gode råd til forebyggelse af rotter

Følges nogle få simple råd, kan man mindske risikoen for rotter på ejendommen:

Undgå fuglefodring da rotten oprindeligt er kornspiser, er et fuglefoderbræt uimodståeligt for en rotte. Fodrer du alligevel, er det bedst at bruge fritstående foderbrætter, kun én kornsort og fodre så lidt som muligt ad gangen for at undgå spild.
Sikkert dyrehold. Har du f.eks. høns udenfor, vil de tiltrække rotter, da føden er let tilgængelig.
Fjern mad. Undgå at bruge altanen som et udvidet spisekammer eller køleskab. Rotten er en god klatrer og har oftest let adgang til altanen, derfor vil mad på altaner lokke rotter opad. Har du fået rotten ind i hjemmet, bør du naturligvis også sørge for, at al mad i huset er opbevaret i lukkede beholdere.
Fjern affald. Overfyldte containere og affald på jorden er et tag-selv-bord for rotter. Sørg derfor for at holde rent og ryddeligt ved affaldsområdet.
Ryd op. Rod giver gemmesteder og mulighed for rottereder. Dette gælder også indendørs, hvis du har fået rotten ind i boligen.
Hold beplantning nede. Rotter føler sig sikre i tæt buskads, så sørg bl.a. for, at der ikke gror hæk helt op ad muren.
Luk adgangsveje. Rotter kan komme igennem et hul med en diameter på blot to centimeter, svarende til størrelsen på en tokrone. Sørg derfor for at reparere huller i bl.a. murværk og kloakledninger.
Luk kloakken til. Afløbsriste skal skrues fast (f.eks. gulvafløb), ubenyttede kloakstik skal afproppes af en kloakmester. Kloakbrønddæksler skal være hele og ligge rigtigt på brønden.
Luk regnvandssystemet til. Tagnedløb skal sluttes med kappe ved jorden.
Overvej sikring med rottespærre fra hovedkloak til din ejendoms kloak. 

Tegnefilmen Fumle & de fæle rotter

9 midtjyske kommuner har lavet flere sjove og informative tegnefilm om rotter fyldt med gode råd og vejledning. Se dem på https://rotteangreb.dk/

Muldvarpe og mosegrise

Du kan anmelde muldvarpe og mosegrise på Ishøj RotteWeb eller Vallensbæk RotteWeb.

Skriv i kommentarfeltet, at det drejer sig om muldvarpe eller mosegrise.

Kommunen betaler kun for bekæmpelse, hvis det drejer sig om en grund på under 1000 m2.

Katte

Er du generet af vilde eller herreløse katte og ønsker dem indfanget og aflivet, kan du rette henvendelse til Center for park, vej og miljø. Arbejdet udføres af en katteinspektør fra Kattens Værn, og udgifterne betales af kommunen.

Øremærkede katte, katte med halsbånd og katte der skønnes at være tamme, vil blive lukket ud igen på samme sted, som de blev fanget.

I egen- og ikke mindst i kattenes interesse opfordrer vi derfor katteejere til at lade deres katte bære halsbånd med oplysning om ejers navn og adresse. Vi opfordrer også katteejere til at lade deres tamme katte øremærke, så vi kan udgå fejltagelser.

Oplysninger om vilde katte fra Kattens Værn
Oplysninger om vilde katte fra Dyrenes Beskyttelse

Mus

Mus er ubehagelige at have i sin ejendom, da de kan gnave i fx elektriske installationer og forurene madvarer. Mus kan komme ind i boliger via ganske små smuthuller. Det er derfor vigtigt at sørge for, at boligen er helt tæt.

Hvis musene er sluppet ind, bør du i første omgang forsøge at fange dem ved hjælp af musefælder. Rosiner er gode at putte i fælderne, da de er velegnede til at lokke de mest almindelige danske musearter til. Du bør ikke bruge musegift, da det kan resultere i, at døde mus kommer til at ligge steder, hvor du ikke kan få fat i dem.

Ræve

Bekæmpelse af ræve kan foretages hele året, dog fraråder man at bekæmpe ræve, så længe de har hvalpe, hvilket vil sige i perioden marts til juli måned. I yngletiden bliver der som hovedregel ikke opsat fælder.

Vi kan henvise til Ole Jacobsen hvor du kan få en snak om dit ræveproblem på telefon 56871746 eller mobil nr. 21251746 når det drejer sig om private haver. Bekæmpelse af ræve foretages for borgerens egen regning.

Du kan også finde nyttig information på Naturstyrelsens hjemmeside.

Andre skadedyr

Hvis du konstaterer andre skadedyr, må du selv rekvirere hjælp hos en skadesdyrsbekæmper. Du kan finde nyttig information på Naturstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 22. marts 2018