Hvad kan vi hjælpe med?

Sløjfningsterminer for olietanke

Her kan du læse om regler for, hvornår villaolietanke (= olietanke under 6000 liter) skal udskiftes

En olietank holder ikke evigt, og risikoen for olieudslip bliver større des ældre tanken er. Olieudslip kan være årsag til, at jord og grundvand forurenes, og at der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår villaolietanke (= olietanke under 6000 liter) skal udskiftes. Reglerne fremgår af olietanksbekendtgørelsen.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139496
 
Det er alene lovlige tankinstallationer ( tanke, hvor sløjfningsterminen ikke er overskredet og hvor rørføringen og overfyldningsalarmen er lovlig), som er omfattet af den lovpligtige forsikringsordning for villaolietanke. Se mere om ordningen på nedenstående link:
 
http://www.q8.dk/Opvarmning/Din+olietank/Forsikring+af+olietanken.aspx
 
Til brug for fastlæggelse af tankens alder kan tankens fabrikationsår ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis. Tankens konstruktion har betydning for tankens sløjfningstermin. Tankens konstruktion fremgår af godkendelsesnummeret på tankattesten (G-nummeret). 
 
G-numrenes betydning kan se på dette link. 
 

Sløjfningsterminer for overjordiske tanke under 6000 liter:  

 • Tanke som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning med offeranode eller dobbeltvæggede tanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
 • Plasttanke eller tanke af andet materiale end stål skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Dog gælder, at dobbeltvæggede tanke af plast eller af plast med udvendig væg af stål skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Sløjfningsterminer for nedgravede ståltanke under 6000 liter:

 • Tanke som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges skal sløjfes straks.

Sløjfningsterminer for nedgravede tanke af plast under 6000 liter:

 • Skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.
 • Hvis aldersgrænsen på 45 år overskrides, skal tanken sløjfes senest den 31. marts 2015.
 • Hvis fabrikationsåret af den nedgravede plasttank ikke kan fastlægges skal tanken sløjfes den 31. marts 2015. Disse regler gælder ikke for AJVA-PLAST tanke.
 • AJVA-PLAST tanke skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 8. april 2015