Hvad kan vi hjælpe med?

Spildevandsplan - Tillæg 1 til spildevandsplan

Ishøj Kommunes Byråd vedtog den 6. januar 2015 Tillæg 1 til spildevandsplan for Ishøj Kommune 2014 - 2022

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2014-2022 beskriver et spildevandsprojekt til lokal afledning af regnvand via forsinkelsesbassiner og udbygning af bassinkapaciteten i forbindelse med byggemodning af Kirkebjerggård.

Spildevandstillægget er screenet jf. Lov om miljøvurdering. Det er vurderet at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt, og der er derfor ikke udarbejdet miljøvurderingsrapport.

Tillæg 1 til spildevandsplan kan ses her: spildevandsplan tillæg 1 og skitse over regnvandsafløb og bassiner i Ishøj Landsby

I forbindelse med byggemodning af området Kirkebjerggård ved Ishøj Landsby ønsker Ishøj Forsyning, at regnvandet fra det nye byggeri bliver håndteret lokalt. Der er derfor udarbejdet et  tillæg til spildevandsplan 2014 - 2022 for Ishøj Kommune. 

Har du spørgsmål i forbindelse med spildevandsplantillæg 1, kan du kontakte Park-, Vej- og Miljøcentret på tlf. 4357 7777 eller pvm@ishoj.dk

Spildevandsplan kan ses her (pdf)

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 8. november 2017