Hvad kan vi hjælpe med?

Støj, vibrationer og støv fra bygge- og anlægsarbejde

Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder

Bygge- og anlægsarbejder giver ofte anledning til gener for de omkringboende i form af støj, støv og vibrationer. Disse gener kan ofte afhjælpes ved grundig planlægning. Derfor har Ishøj Kommune udarbejdet ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Ishøj Kommune ”.

Læs hele forskriften

Forskriften skal sikre klare retningslinjer om støjgrænser, samt sikre at støjende aktiviteter tilrettelægges indenfor tidsrum og på måder, hvor støjen giver færrest gener.

Forskriften gælder større erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Ishøj Kommune. Bygherren er ansvarlig for, at arbejdet anmeldes, tilrettelægges og udføres efter de retningslinjer, der gives i forskriften.

Forskriften betyder blandt andet at aktiviteter, der er omfattet af denne forskrift skal anmeldes til Ishøj Kommune senest 14 dage før, aktiviteten påbegyndes. Desuden skal naboer orienteres ved større anlægsarbejde. Orienteringen bør indeholde oplysninger om arbejdets karakter og varighed samt oplysning om de gener, der kan forekomme.

Anmeldelse skal ske til Ishøj Kommune, Plan-, Bygge- og Miljøcenter.

Skriv en mail til pbm@ishoj.dk

Hent et skema til anmeldelse af støv- og støjfremkaldende aktiviteter

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 19. januar 2016