Hvad kan vi hjælpe med?

Støjkort og handleplan

Støjkortlægning af Ishøj Kommune

Ishøj Kommune har gennemført en kortlægning af trafikstøjen i forbindelse med den lovpligtige støjkortlægning af større samlede byområder. I kommuneplanen og lokalplanerne er der fokus på at sikre overholdelse af støjgrænser for nye funktioner som der planlægges for i kommunen.

Med EU's Støjdirektiv (49/2002/EF) og udmøntningen af dette i dansk lov med støjbekendtgørelsen (BEK 1309 af 21/12/2011) er der opstillet en række formelle krav til myndighedernes arbejde med dette område. I forhold til trafikstøjen anvendes modellen – NORD2000 – som ved beregning af dag, aften og natværdier for støjen tager højde for, at menneskers følsomhed for støj er forskellig på forskellige tidspunkter af døgnet.

EU-Støjkortlægning - større veje Ishøj kommune 

Støj-Danmarkskortet

Støjhandlingsplan 2008 Ishøj Kommune

Formålet med kortlægningen af den eksterne støj, og efterfølgende udarbejdelsen af en støjhandlingsplan er at skabe grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener som støj kan have på mennesker.
 
Udarbejdelsen af en støjhandlingsplan vil give et overblik over,

•    hvor støjen er mest belastende for borgerne.
•    hvor er flest borgere generet af støjen.
•    hvad skal der til for at reducere støjen for flest borgere.

 
Ovenstående skal løses på en praktisk og økonomisk forsvarlig måde, inden for de 5 år, som handlingsplanen omhandler.
 
Støjhandlingsplan ses på dette link.
 

Støjkortlægning Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune har gennemført en kortlægning af trafikstøjen i forbindelse med den lovpligtige støjkortlægning af større samlede byområder. I kommuneplanen og lokalplanerne er der fokus på at sikre overholdelse af støjgrænser for nye funktioner som der planlægges for i kommunen.

Med EU's Støjdirektiv (49/2002/EF) og udmøntningen af dette i dansk lov med støjbekendtgørelsen (BEK 1309 af 21/12/2011) er der opstillet en række formelle krav til myndighedernes arbejde med dette område. I forhold til trafikstøjen anvendes modellen – NORD2000 – som ved beregning af dag, aften og natværdier for støjen tager højde for, at menneskers følsomhed for støj er forskellig på forskellige tidspunkter af døgnet.

EU-Støjkortlægning 2017 Vallensbæk Kommune

Støj-Danmarkskortet

Støjhandlingsplan Vallensbæk Kommune

Formålet med kortlægningen af den eksterne støj, og efterfølgende udarbejdelsen af en støjhandlingsplan er at skabe grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener som støj kan have på mennesker.
 
Udarbejdelsen af en støjhandlingsplan vil give et overblik over,

•    hvor støjen er mest belastende for borgerne.
•    hvor er flest borgere generet af støjen.
•    hvad skal der til for at reducere støjen for flest borgere.

 
Ovenstående skal løses på en praktisk og økonomisk forsvarlig måde, inden for de 5 år, som handlingsplanen omhandler.
 
Støjhandlingsplan 2018 kan ses på dette link

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 8. august 2018