Hvad kan vi hjælpe med?

Takster for dagpleje, daginstitution og sfo

På denne side finder du en oversigt over prisen for pasning i dagpleje, daginstitution og sfo.

Takster 2019

 • En vuggestueplads koster 3.079 kr. pr. måned
 • En dagplejeplads koster 3.009 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads koster 2.169 kr. pr. måned
 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.522 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 644 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 357 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Specialgruppen i Piletræet

 • En børnehaveplads koster 1.084 kr. pr. måned

Sfo på Strandgårdskolen og Strandgårdskolens gruppeordning

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.323 kr. pr. måned. Børnehaveklassebørn, der starter i sfo1 betalser samme sfo1-takst som på de øvrige skoler i perioden april - juni (1.522 kr. pr. måned). Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 508 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens sfo1 (0. - 3. klasse) koster 662 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens sfo2 (4. - 6. klasse) koster 254 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 357 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Sfo Ishøjgård

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 662 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 254 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 357 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Generelt om taksterne

Tilmelding til sfo koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, sfo på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.
 

Takster 2018

 • En vuggestueplads koster 3.047 kr. pr. måned
 • En dagplejeplads koster 2.967 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads koster 2.137 kr. pr. måned
 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.457 kr. pr. måned. Fra 1. januar 2018 er juli måned betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 616 kr. pr. måned. Fra 1. januar 2018 er juli måned betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 350 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Specialgruppen i Piletræet

 • En børnehaveplads koster 1.068 kr. pr. måned

Sfo på Strandgårdskolen og Strandgårdskolens gruppeordning

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.258 kr. pr. måned. Børnehaveklassebørn, der starter i sfo1 betalser samme sfo1-takst som på de øvrige skoler i perioden april - juni (1.457 kr. pr. måned). Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 481 kr. pr. måned. Fra 1. januar 2018 er juli måned betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens sfo1 (0. - 3. klasse) koster 629 kr. pr. måned. Fra 1. januar 2018 er juli måned betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens sfo2 (4. - 6. klasse) koster 241 kr. pr. måned. Fra 1. januar 2018 er juli måned betalingsfri.

Sfo Ishøjgård

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 629 kr. pr. måned. Fra 1. januar 2018 er juli måned betalingsfri.
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 241 kr. pr. måned. Fra 1. januar 2018 er juli måned betalingsfri.

Generelt om taksterne

Tilmelding til sfo koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, sfo på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

Kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, sfo1 eller privat pasning. Det er ikke muligt at få søskendetilskud i sfo2.

Hvis du/I har mere end et barn i et dagtilbud og sfo, skal du/I betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og sfo.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Du kan læse om mulighederne for at få fripladstilskud på Borger.dk

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 5. december 2018