Hvad kan vi hjælpe med?

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Lille Vejleå og Benzonsbæk med 220 KV el-kabel

Energinet har fået tilladelse til krydsning af vandløb.

Ishøj Kommune har den 28. juni 2017 givet en revideret tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Lille Vejleå og Benzonsbæk med 220 KV el-kabel.
Krydsning af vandløbet i Ishøj Kommune foregår ved styret underboringer i forbindelse med kabelprojektet Kriegers Flak Landkabel, Rødvig-Hovegård over Bjæverskov og Ishøj. I forbindelse med gennemførelsen af Kriegers Flak-projektet skal der anlægges et 220 KV-kabel mellem transformerstation ved Bjæverskov og Ishøj og 400 KV-kabel mellem Ishøj og Hovegård.
Ishøj Kommune tillader, at el-kablets placering forskydes ca. 50 meter fra den placering, der oprindeligt blev givet tilladelse til (afgørelse offentliggjort 17. marts 2017). Forskydningen betyder, at KV-kablet placeres parallelt med de to eksisterende gasledninger og derfor bliver placeret i et samlet tracé i stedet for hver sig.

Nedenfor kan du læse tilladelsen med tilhørende klagevejledning samt se kortbilag der viser kablets krydsning med vandløbene.

Afgørelsen kan påklages til og med den 28. juli 2017.

BilagStørrelse
revideret_tilladelse_efter_vandloebsloven_til_krydsning_af_lille_vejleaa_og_benzonsbaek.pdf198.19 KB
bilag_1_-_viser_elkablets_forloeb_gennem_ishoej_kommune_samt_krydsninger_med_vandloeb.pdf5.61 MB
bilag_2_-_oversigt_over_nyt_og_gammalt_trace.pdf361.51 KB

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 28. juni 2017