Hvad kan vi hjælpe med?

Tilladelse til midlertidig udledning af skyllevand til Lille Vejleå

Tilladelse til udledning af skyllevand ifm. renovering af kildeplads

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til HOFOR til midlertidig udledning af skyllevand til Lille Vejelå i forbindelse med renovering af Thorsbro Kildeplads i Ishøj Kommune.
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fredag den 10. marts 2017.

Klik her for at se tilladelse inkl. klagevejledning

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777



Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 9. februar 2017