Hvad kan vi hjælpe med?

Udledning af overfladevand til Lille Vejleå

Midlertidig udledningstilladelse til HOFOR til udledning af overfladevand til Lille Vejleå i forbindelse med anlægsarbejder på Thorsbro Vandværk

Ishøj Kommune har som miljøbeskyttelsesmyndighed givet HOFOR A/S tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. til midlertidig udledning af overfladevand til Lille Vejleå i forbindelse med anlægsarbejder på Thorsbro Vandværk. 
Idet tilladelsen vedrører et spildevandsforsyningsselskab omfattet af vandsektorloven, offentliggøres afgørelsen på Ishøj Kommunes hjemmeside. 
Ishøj Kommunes afgørelse inkl. klagevejledning kan ses ved at klikke på linket nedenfor.
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber onsdag den 21. november 2018.


Her kan du læse tilladelse inkl. klagevejledning.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 24. oktober 2018