Hvad kan vi hjælpe med?

Vandindvindingstilladelse til Ishøj Kildeplads HOFOR Vand København A/S – Værket ved Thorbro

Tilladelse til indvinding af med 700.000 m3 grundvand pr. år

Vandindvindingstilladelse
Ishøj Kommune har den 9. marts 2018 i henhold til lov om vandforsyning m.v. meddelt tilladelse til HOFOR Vand København A/S til indvinding af 700.000 m3 grundvand pr. år på Ishøj Kildeplads. Tilladelsen er gældende indtil 1. april 2048.

Klageadgang 
Ishøj Kommunes afgørelse om tilladelse til indvinding af grundvand kan påklages til Miljø- og Fødevarekla-genævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes der link til Klageportalen, vejledning til hvordan der logges på samt vejledninger til klagereglerne og gebyrordningen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 6. april 2018

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø, tlf. nr. 43 57 77 77 eller på mail: pvm@ishoj.dk

BilagStørrelse
indvindingstilladelse_ishoej_kildeplads_marts_2018.pdf379.03 KB
vandindvinding_ishoej_kildeplads_-_bilag_1_-_oversigtskort.pdf203.83 KB
vandindvinding_ishoej_kildeplads_-_bilag_2_-_pejlekrav_thorsbro.pdf1.12 MB
vandindvinding_ishoej_kildeplads_-_bilag_3_-_indsatser_og_overvaagning_i_lille_vejle_aa_2018.pdf327.99 KB
vandindvinding_ishoej_kildeplads_-_bilag_3.1_hofor-vandloeb_2016_notat_2.pdf2.1 MB

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 9. marts 2018