Hvad kan vi hjælpe med?

Vandindvindingstilladelse til Solhøj Kildeplads - HOFOR Vand København A/S – Værket ved Thorbro

Tilladelse til indvinding af med 5.000.000 m3 grundvand pr. år

Vandindvindingstilladelse
Ishøj Kommune har den 20. september 2018 i henhold til lov om vandforsyning m.v. meddelt tilladelse til HOFOR Vand København A/S til indvinding af 5.000.000 m3 grundvand pr. år på Solhøj Kildeplads. Tilladelsen er gældende indtil 1. oktober 2048.

Klageadgang
Ishøj Kommunes afgørelse om tilladelse til indvinding af grundvand kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100.
Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.
Klageportalen kan findes på www.borger.dkwww.virk.dk samt www.naevneneshus.dk.
Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 18. oktober 2018

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø, tlf. nr. 43 57 77 77 eller på
mail: pvm@ishoj.dk

BilagStørrelse
indvindingstilladelse_solhoej_2018_-_20._september_2018.pdf417.68 KB
bilag_1_-_kort_-_placering_af_indvindingsboringer.pdf121.81 KB
bilag_2_-_pejlekrav_thorsbro.pdf1.13 MB
bilag_3_-_indsatser_og_overvaagning_i_lille_vejle_aa_2018.pdf327.15 KB
bilag_3.1_hofor-vandloeb_2016_notat_2.pdf2.1 MB

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 20. september 2018