Hvad kan vi hjælpe med?

Vedtagelse af Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt

Efter endt høring har Ishøj Byråd vedtaget Risikostyringsplan for oversvømmelser

Byrådet i Ishøj Kommune har den 6. oktober 2015 vedtaget Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt, gældende for perioden 2015 til 2021. Forslaget til risikostyringsplanen har været i offentlig høring i perioden den 22. december 2014 til den 22. juni 2015. 

Risikostyringsplanen
Områderne langs Køge Bugt er udpeget som et ud af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. Som opfølgning på den statslige udpegning skal samtlige kommuner i risikoområderne udarbejde et forslag til risikostyringsplan med bl.a. beskrivelse af mål og handlingsplan for tiltag de næste år. Risikostyringsplanen har til formål at skabe fokus på at minimere risikoen for oversvømmelse, herunder sikre menneskers sundhed, miljø, kulturarv, og ejendoms- og virksomheds-værdier.

Retsvirkning
Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og sektorplanerne og udgør rammer og bindinger for den øvrige kommunale planlægning. Kommunen har pligt til at virke for planens gennemførelse.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Kystdirektoratet over retlige spørgsmål. Klagen sendes til parkogvej@ishoj.dk eller til Park- og Vejcenter, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj inden for 4 uger efter offentliggørelsen 21. oktober. Klagefristen udløber den 18. november 2015. Kommunen videresender klagen til Kystdirektoratet med kommunens bemærkninger.

Forslaget til risikostyringsplan kan læses her: http://www.ishoj.dk/sites/default/files/files/Risikostyringsplan%20for%20Ish%C3%B8j.pdf

Resume af forslaget til risikostyringsplanen kan læses i en populær udgave her: http://www.ishoj.dk/sites/private/files/Ish%C3%B8j_risikostyring_pixibog_endelig1(1).pdf

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 21. oktober 2015