Hvad kan vi hjælpe med?

Ældreboliger og plejeboliger

Ishøj Kommune råder over 220 ældreboliger og 100 plejeboliger.

Søg en ældrebolig

Ældreboliger

Du kan få tildelt en ældrebolig, hvis du er over 18 år og har et handicap og/eller en fremadskridende sygdom, eller hvis du på grund af høj alder har behov for en speciel boligindretning. Boligerne tildeles fortrinsvist til ældre personer. Det er også en betingelse, at dit behov ikke kan opfyldes i din nuværende bolig.

Ishøj Kommune udlejer 220 ældreboliger fordelt på seks forskellige adresser i kommunen:

Du kan læse mere i kvalitetsstandarden for ældreboliger her

Du har ret til frit at vælge ældrebolig indenfor Ishøj Kommune eller i en anden kommune. Dette gælder både, hvis du stadig bor i egen bolig, og hvis du allerede bor i en ældrebolig. For at kunne få en bolig i en anden kommune gælder det dog, at du opfylder kravene til en bolig både i Ishøj Kommune og i tilflytningskommunen. 

Du kan søge om en ældrebolig ved at henvende dig til Karin Spedtsberg:

Telefon: 4357 7628 eller mail: cvv@ishoj.dk

Bor du ikke i Ishøj Kommune, skal du kontakte din hjemkommune, da det er din hjemkommune, som skal stå for visitationen. 

Plejeboliger

Hvis du ikke kan klare dig i din bolig mere, kan du søge om en plejebolig. Ishøj Kommune råder over 100 plejeboliger fordelt på to adresser: 

•    Omsorgscenter Kærbo, som har 76 plejeboliger
•    Torsbo Plejecenter, som har 24 plejeboliger 

En plejebolig tildeles efter behov. Når du flytter i en plejebolig, kan du normalt tage nogle af dine møbler med.

Plejehjemsoversigten kan du finde information om plejehjem, plejecentre og plejeboliger i Danmark.

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for plejeboliger her

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil søge om en plejebolig, skal du kontakte visitationsteamet. Visitationsteamet har telefontid mandag til fredag mellem kl. 9-10. Din fødselsdato afgør, hvem du skal kontakte:

Telefonnummer:            Fødselsdato:
4357 7602                       d. 1. - 10.
4357 7627                       d. 11. - 20.
4357 7647                       d. 21. - 31.

Plejebolig i anden kommune

Du har frit valg af plejebolig også uden for Ishøj Kommune. Det betyder, at hvis du gerne vil flytte i en plejebolig i en anden kommune, skal du søge om at blive godkendt til en plejebolig i den pågældende kommune.

Dette gøres ved at ansøge om en plejebolig i Ishøj Kommune efter samme regler, som hvis du ønskede en bolig i Ishøj. Når du er blevet godkendt til en plejebolig, vil din ansøgning blive sendt videre til den eller de kommuner, hvor du ønsker at flytte hen.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger om en plejebolig i en anden kommune, er du meget velkommen til at kontakte visitationsteamet. Visitationsteamet har telefontid mandag til fredag mellem kl. 9-10. Din fødselsdato afgør, hvem du skal kontakte:

Telefonnummer:            Fødselsdato:
4357 7647                       d. 1. - 4. og d. 20. - 31.
4357 7627                       d. 5. - 19.

Venteliste


Ældrebolig
Når du ansøger om en ældrebolig, skal du også tage stilling til, i hvilke bebyggelse(r) du ønsker at få en bolig. Hvis du står på ventelisten til en ældrebolig, vil vi kontakte dig én gang om året for at spørge, om du fortsat ønsker at stå på ventelisten. Hvis du ønsker en bolig et bestemt sted, kan du sige nej til et tilbud, men hvis du mere end to gange siger nej til en bolig i den bebyggelse, hvor du har ønsket at få en bolig, bliver du slettet fra ventelisten. Vil du optages på ventelisten igen, kræver det en ny ansøgning og samtale. 

Hvis du vil skrives op til en ældrebolig, kan du gøre det via borger.dk, eller du kan sende en mail cvv@ishoj.dk.

Plejebolig
På plejeboligområdet findes den såkaldte plejeboliggaranti. Det betyder, at kommunen skal tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, behovet er konstateret. Ishøj Kommune kan opfylde garantien ved at tilbyde bolig i Ishøj eller i en anden kommune, hvor vi har en aftale om boliger.

Hvis du afslår et tilbud om plejebolig, slettes du ikke på den generelle venteliste, men din garanti annulleres, og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor Ishøj Kommune modtager dit afslag. Ønsker du kun at bo i en bestemt plejeboligbebyggelse, gælder garantien på de to måneder ikke.

Kontakt visitationsteamet, hvis du vil skrives op til en plejebolig. Visitationsteamet har telefontid mandag til fredag mellem kl. 9-10. Din fødselsdato afgør, hvem du skal kontakte:

Telefonnummer:            Fødselsdato:
4357 7602                       d. 1. - 10.
4357 7627                       d. 11. - 20.
4357 7647                       d. 21. - 31.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 14. februar 2019