Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser og Høringer

Afgørelser og høringer inden for miljøområdet.

Forslag til affaldsplan 2019-2030

Ny affaldsplan i høring

Forslag til affaldsplan 2019-2030 er i høring fra den 21. juni til den 25. august 2019.
Ishøj Byråd har vedtaget at sende forslag til affaldsplan 2019-2030 i høring. Planforslaget fastlægger Ishøj Kommunes mål og handlinger på affaldsområdet i den seks-årige periode fra 2019 til 2024. Planforslaget er også kommunens overordnede strategi frem til 2030.
Du har mulighed for læse og kommentere forslag til affaldsplan 2019-2030. 

Affaldsplan 2019-2030
Affaldsplanen består af tre dokumenter:

  • Affaldsplan 2019-2030 
  • Bilag 1 Kortlægning
  • Bilag 2 Fremskrivning.

Affaldsplan 2019-2030 har en gennemgående vision: 

  • Affald + mennesker = ressourcer.

Derudover har affaldsplanen fire overordnede temaer: 

  • Mere og bedre genanvendelse 
  • Smartere affaldsløsninger 
  • Sammen om affald 
  • Skadelige stoffer ud af affaldet 

Affaldsplanen indeholder 14 indsatsområder og en række aktiviteter, som understøtter indsatsområderne.

Bemærkninger til affaldsplanen
Du kan kommentere affaldsplanen frem til den 25. august 2019 her. 
http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19

Efter høringsperiodens afslutning vil alle høringssvar blive behandlet af Ishøj Byråd. Eventuelle ændringer vil blive indarbejdet inden affaldsplanen vedtages endeligt.

Hent affaldsplan 2019-2030 til visning på skærm
Hent affaldsplan 2019-2030 i PDF
Hent bilag 1 – Kortlægning i PDF
Hent bilag 2 – Fremskrivning i PDF

Miljøgodkendelse af Tranebærhavens svømmehal

Afgørelse om revideret tilslutningstilladelse til Vallensbæk Idrætcenter

Ishøj Kommune har meddelt revideret tilladelse til delvist nedsivning og tilslutning af overfladevand fra kunstgræstæppe på fodboldbane til regnvandsledning til St. Vejle Å, Idræts Allé 2, 2625 Vallensbæk.

Klagefristen udløber d. 16. september 2019.

Tilladelse

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages inden 4 uger fra mod-tagelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Eventuel klage skal foregå digitalt via kla-geportalen, som du finder enten via www.nmkn.dkwww.borger.dk, eller www.virk.dk.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 19. august 2019