Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser og Høringer

Afgørelser og høringer inden for miljøområdet.

Forslag til affaldsplan 2019-2030

Ny affaldsplan i høring

Forslag til affaldsplan 2019-2030 er i høring fra den 21. juni til den 25. august 2019.
Ishøj Byråd har vedtaget at sende forslag til affaldsplan 2019-2030 i høring. Planforslaget fastlægger Ishøj Kommunes mål og handlinger på affaldsområdet i den seks-årige periode fra 2019 til 2024. Planforslaget er også kommunens overordnede strategi frem til 2030.
Du har mulighed for læse og kommentere forslag til affaldsplan 2019-2030. 

Affaldsplan 2019-2030
Affaldsplanen består af tre dokumenter:

  • Affaldsplan 2019-2030 
  • Bilag 1 Kortlægning
  • Bilag 2 Fremskrivning.

Affaldsplan 2019-2030 har en gennemgående vision: 

  • Affald + mennesker = ressourcer.

Derudover har affaldsplanen fire overordnede temaer: 

  • Mere og bedre genanvendelse 
  • Smartere affaldsløsninger 
  • Sammen om affald 
  • Skadelige stoffer ud af affaldet 

Affaldsplanen indeholder 14 indsatsområder og en række aktiviteter, som understøtter indsatsområderne.

Bemærkninger til affaldsplanen
Du kan kommentere affaldsplanen frem til den 25. august 2019 her. 
http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19

Efter høringsperiodens afslutning vil alle høringssvar blive behandlet af Ishøj Byråd. Eventuelle ændringer vil blive indarbejdet inden affaldsplanen vedtages endeligt.

Hent affaldsplan 2019-2030 til visning på skærm
Hent affaldsplan 2019-2030 i PDF
Hent bilag 1 – Kortlægning i PDF
Hent bilag 2 – Fremskrivning i PDF

Tilslutningstilladelse til Ishøj Forsyning

Tilslutningstilladelse til regnvandsledning og Baldersbækken for overfladevand og afklaret skyllevand fra Ishøj vandværk

Ishøj Kommune meddeler hermed tilslutningstilladelse til regnvandsledning og Baldersbækken for overfladevand og afklaret skyllevand fra Ishøj vandværk, Pilemøllevej 1, matr. nr. 19b, Ishøj By, Ishøj.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 31. oktober 2019.

Link til tilladelse inkl. klagevejledning.

Miljøgodkendelse af Tranebærhavens svømmehal

Tillæg 5 Pilemølle Erhvervsområde Syd Spildevandsplan 2014-2022

Screening af Tillæg 5 for miljøvurdering Spildevandplan 2014-2022

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 2. oktober 2019