Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser og Høringer

Afgørelser og høringer inden for miljøområdet.

Høring af Vandforsyningsplan

Ishøj Byråd vedtog på sit møde den 5. november 2019  at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Ishøj Kommune i offentlig høring i 8 uger.

Planen er digital og du kan finde den via følgende link:

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=20

Høring af forslag
Hvis du har bemærkninger til planen, kan du sende dem til os  senest den 10. januar 2020  via "Indsend kommentar" øverst på siden på de enkelte sider i den digitale plan Vandforsyningsplan 2019 eller via mail på pvm@ishoj.dk.
 

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Vallensbæk Kommune

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune har den 9. oktober 2019 vedtaget at sende Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 12 ugers offentlig høring fra den 22. oktober 2019 - 16. januar 2020.
Høringssvar sendes til pvm@ishoj.dk eller til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj senest den 16. januar 2020.

Hvad er en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse?
En indsatsplan sikrer et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i et afgrænset område, hvor grundvandet vurderes at være sårbart overfor nedtrængning af forurenende stoffer.  
Formålet med planen er at sikre, at den aktive vandforsyning i kommunen, kan levere godt drikkevand til deres forbrugere i mange generationer frem.

Miljøgodkendelse af Tranebærhavens svømmehal

Miljøgodkendelse MB Autocenter

Tillæg 5 Pilemølle Erhvervsområde Syd Spildevandsplan 2014-2022

Screening af Tillæg 5 for miljøvurdering Spildevandplan 2014-2022

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 12. december 2019