Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser, Tilladelser og Høringer

Afgørelser, tilladelser og høringer inden for natur og miljøområdet.

Miljøgodkendelse - Udvidelse af Vallensbæk havn

Tillæg 6 til Spildevandsplan 2014 til 2022 - Ørnekærs Vænge

Miljøtilladelse til hestehold på Stutteri Vilard Winthersmindevej 67, 2635 Ishøj

Høring af Risikostyringsplan 2021

Høring af forslag

Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 16. december 2020 vedtaget at sende Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune i offentlig høring i 6 måneder.

Ishøj Kommune skal som de øvrige kommuner i Køge Bugt inden 22. oktober 2021 have vedtaget en revideret risikostyringsplan for oversvømmelse. Klima- og Miljøudvalget har den 16. december 2020 vedtaget at forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune sendes i offentlig høring i 6 måneder til den 9. juli 2021.

Formålet med EU’s oversvømmelsesdirektiv og udarbejdelsen af risikostyringsplaner er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen. Risikostyringsplanen fastsætter mål og indeholder forslag til handlinger og tiltag til styring af risikoen for oversvømmelser i Ishøj Kommune, så mulige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet reduceres, når en stormflod fra Køge Bugt kommer.

Høringssvar, mærket ”Risikostyringsplan”, skal sendes til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller via e-mail: pvm@ishoj.dk senest den 9. juli 2021.

Link til Risikostyringsplanen

Afgørelse om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune har Ishøj Kommune foretaget en miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune indeholder ikke nye muligheder, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, eller har indflydelse på Natura 2000-områder. Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune redegør generelt for Ishøj Kommunes indsatser i forhold til minimering af risici for oversvømmelser og består af strategiske overvejelser samt mål og tiltag til opfyldelse af målene.

Der er derfor truffet afgørelse om, at Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Link til miljøscreening

Miljøgodkendelse MB Autocenter

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 18. februar 2021