Hvad kan vi hjælpe med?

Aftale med Kabelplus: Nu bliver antenneanlægget renoveret

Et forlig mellem Ishøj Kommune og Kabelplus betyder, at Ishøj Fællesantennes anlæg nu bliver renoveret inden den 31. oktober 2018

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Kabelplus, der betyder, at Ishøj Fællesantennes anlæg nu bliver renoveret til tidssvarende stand.

Aftalen har udspring i, at kommunen i august 2017 kunne konstatere, at antenneanlægget, der er ejet af kommunen, ikke var blevet overdraget til Kabelplus i forventet stand. Det fik Kabelplus til at rejse et millionkrav mod kommunen, som der nu er indgået forlig om.

Forliget betyder, at Kabelplus i 2018 ikke skal betale to millioner kroner, som Kabelplus ellers hvert år betaler til kommunen for at stå for driften af Ishøj Fællesantenne.

Til gengæld forpligter Kabelplus sig til at bruge det samme beløb på at renovere Ishøj Fællesantennes anlæg for at bringe det i en teknisk stand, som er tidssvarende, senest den 31. oktober 2018.

Denne fornyelse af anlægget skal ske udover den planlagte opgradering til gigabredbånd, som Kabelplus lige nu er i gang med i Ishøj.

”Med aftalen sikrer vi, at pengene kommer borgerne til gode i stedet for, at de havner i lommerne på dyre advokater. Forliget er det økonomisk mest ansvarlige, for alternativet var en årelang og dyr retssag med et væsentlig højere millionkrav fra Kabelplus. Nu skal vi betale et langt mindre millionbeløb, mens vi samtidig får et antenneanlæg i ordentlig stand allerede i år,” siger borgmester Ole Bjørstorp.

”Jeg synes, at det er et fornuftigt forlig”

Kabelplus stillede i sommeren 2017 et krav på 12 millioner kroner på grund af antenneanlæggets stand, Kabelplus’ imagetab og ekstraudgifter i forbindelse med overgangen.

Dette krav blev i november 2017 nedsat til syv millioner kroner, og kommunen har nu forhandlet det ned til to millioner kroner og fået en aftale om, at Kabelplus skal bringe anlægget i en ordentlig stand.

Ikke mindst det sidste har været et krav fra kommunens side i forhandlingerne med Kabelplus, fordi byrådet i januar 2018 besluttede, at Ishøj Fællesantenne skal overdrages til brugerne.

”Det har været afgørende for os, at brugerne kan overtage et velfungerende antenneanlæg. Det betyder, at vi under alle omstændigheder skulle have brugt et stort millionbeløb på at forny anlægget inden overdragelsen til brugerne – blandt andet som følge af naturlig slitage. Man kan sige, at vi med dette forlig både får fornyet antenneanlægget og får løst en juridisk tvist mellem kommunen og Kabelplus. Jeg synes, at det er et fornuftigt forlig, som giver økonomisk mening,” siger Ole Bjørstorp og understreger, at forliget også er blevet anbefalet af kommunens juridiske rådgivere som den bedste løsning.

Mere kontrol med anlægget

Med udgangspunk i forliget har kommunen nu indført en procedure med fast tilsyn, så anlægget løbende kan overvåges.

”Resten af 2018 laver vi fysisk kontrol af anlægget i gennemsnit en gang om måneden for at sikre, at Kabelplus lever op til sine forpligtelser. Samtidig holder vi med faste intervaller møder med Kabelplus, hvor vi tjekker deres dokumentation og gennemgår nøgletal for driften,” fortæller Ole Bjørstorp.

Desuden vil kommunens tekniske rådgivere foretage en teknisk gennemgang af hele anlægget efter den 31. oktober 2018 for at sikre, at antenneanlægget opfylder de krav, som er blevet aftalt i forliget med Kabelplus.

BilagStørrelse
Forligsaftale med Kabelplus11.65 MB

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 29. maj 2018