Hvad kan vi hjælpe med?

Aftenskoler

Aftenskoler er organiseret som folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning.

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Med udgangspunkt i undervisningen skal deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder øges. Målet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Læs mere om mulighederne for aftenskoleundervisning nedenunder.

Aftenskoler for borgere med handicap

For borgere med handicap har Ishøj Kommune indgået aftale med følgende skoler, der tilbyder undervisning for voksne, tilrettelagt som specialundervisning.

Skolen for apopleksi- og afasiramte
Lyshøjgårdsvej 43
2500 Valby
tlf. 36 46 32 08
lederh@gmail.com
www.afasiskolen.dk

SUKA - Specialundervisning i Københavns Amt
Høje Gladsaxe Torv 4
2860 Søborg
tlf. 39 56 03 79
suka@suka.dk
www.suka.dk

IOF - Invalideredes Oplysningsforbund
Islevhusvej 29
2700 Brønshøj
tlf. 38 60 71 11
iof@iof.dk
www.iof.dk

Aftenskoler i Ishøj

AOF, Ishøj
Pile Allé 18
2630 Taastrup
Tlf.: 43 71 36 71
E-mail: info@aofvest.dk 
Hjemmeside: www.aofvest.dk

FOF, Køge Bugt
Brogade 19,1
4600 Køge
Tlf.: 56 65 53 22
E-mail: info@fofkogebugt.dk 
Hjemmeside: www.fofkogebugt.dk

Ishøj Oplysnings Forbund
Brogrenen 7,1
2635 Ishøj
Tlf.: 42 25 75 42
Email: isof@isof.dk
Hjemmeside: www.isof.dk

Tilskud til deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoleundervisning)

En række borgere i Ishøj Kommune kan få tilskud til at gå på aftenskole, såfremt aktiviteten gennemføres i Ishøj.

Følgende grupper er omfattet af ordningen:

  • Arbejdsledige, der modtager dagpenge fra en A-kasse
  • Pensionister
  • Efterlønsmodtagere
  • Langvarigt syge (skal bekræftes af sagsbehandler i Socialcentret)
  • Personer på barsels-, forældre-, eller uddannelsesorlov, der modtager dagpenge fra en A-kassse
  • Kontanthjælpsmodtagere

Der kan maksimalt ydes et tilskud på 800 kr. om året. Tilskuddet kan bruges til et eller flere hold, men der er altid en egenbetaling på 50 kr. pr. hold.

Der ydes ikke tilskud til:

  • Bøger og andre beslægtede udgifter i forbindelse med undervisningen
  • Faget motionsgymnastik, herunder zumba.

Sådan søger du om tilskud

Ansøgningsskemaet udleveres af aftenskolen ved tilmelding til kurset og skal returneres igen til aftenskolen.
Egenbetalingen på minimum 50 kr. indbetales til aftenskolen. Herefter afregner Ishøj Kommune direkte med aftenskolen.

Du kan finde skeamet her.

Kontakt

Center for Kultur og Fritid

Ishøj Store Torv 20, 4. Nord
2635 Ishøj

kultur@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 17. januar 2020