Borgermøde om udvidelse af Motorring 4 syd

08. november 2023 - Brohuset (Vejlebrovej 45)

Vejdirektoratet afholder borgermøde i forbindelse med den indledende idé- og forslagsfase for en miljøkonsekvensvurdering
af udvidelse af motorring 4 syd

Undersøgelsen skal belyse mulighederne for at udvide motorvejen med et ekstra spor i hver retning inkl. anlæg af nyt nødspor, så der mellem motorvejskryds Ishøj og Ishøj Stationsvej udvides til 6 spor og fra Ishøj Stationsvej til motorvejskryds Vallensbæk udvides til 8 spor.

Du kan læse mere om undersøgelsen samt indsende høringssvar på vejdirektoratet.dk/Motorring-4-syd.

OFFENTLIGHEDSFASE
Idé- og forslagsfasen løber fra den 25. oktober - 6. december 2023.

Præsentationsdelen af borgermødet vil blive optaget og efterfølgende lagt på projektets hjemmeside.

Bolig- og virksomhedsejere som ligger i en afstand af 350 meter eller mindre fra projektstrækningen har desuden modtaget et brev i e-Boks.