Fællesmøde for forældre til børn og unge med handicap: Det gode måltid

19. september 2024 - Byrådssalen på rådhusets 2. etage (Ishøj Store Torv, 2635 Ishøj)

Center for børn og forebyggelse i Ishøj Kommune inviterer alle forældre til børn og unge med handicap/funktionsnedsættelser til et fællesmøde, som handler om det gode måltid

Fællesmødet finder sted torsdag den 19. september 2024 kl. 17-19 i byrådssalen på rådhusets 2. etage (Ishøj Store Torv, 2635 Ishøj).

Du kan også deltage online via Microsoft Teams:

  • Møde-id: 2149 208 698 610
  • Adgangskode: CCEGK

Program:

Kl. 17:00-17:05: Velkommen

KL 17:05-18:05: Oplæg ved ergoterapeut Stine Benedicte Nielsen om 'Det gode måltid' for familier med børn og unge med handicap/funktionsnedsættelser

Kl 18:05-18:10: Pause

Kl 18:10-18:30: Spørgsmål til oplægget

Kl 18:45-19:00: Nyt fra kommunen og dialog

Beskrivelse af oplægget:

Stine Benedicte Nielsen skriver om sit oplæg, 'Det gode måltid':

"Oplægget vil omfatte indføring i de teorier og forklaringer, der ligger til grund for de store udfordringer et måltid meget ofte er, når man har et familiemedlem, som har enten motoriske eller psykiske/mentale diagnoser.

Jeg vil give en lang række eksempler på, hvordan I helt praktisk kan afhjælpe disse vanskeligheder, og jeg kommer med praktisk vejledning til at håndtere spisesituationen.

Familiemåltidet er både fyldt med normer, nedarvede forestillinger om, hvordan børn skal agere ved et måltid, opdragelse, forventninger og belastninger.

Måltider og spisning skal ses i et ganske særligt lys for de personer og familier, som har de samme udfordringer som jeres børn.

Gammeldags bordskik, regler og almindelige forventninger skal vi lægge til side.

Vi kommer ind på emner som safefood, selektivt madvalg, "bordskik", forældreregler under måltidet, mængde af mad, konsistens, mundmotorik, sansning i munden og omgivelsernes betydning for måltidet."

Tilmelding:

Du bedes tilmelde dig mødet via e-mail til gulno@ishoj.dk, hvor du angiver navn, og hvilken kommune du bor i.

Ved tilmelding bedes du ligeledes angive, om du deltager fysisk eller virtuelt.

Sidste tilmelding er onsdag 11. september kl. 12.