Frivilligfesten 2021

24. september 2021 - Hal 2 i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj

Ishøj Kommune vil gerne takke alle de mange frivillige, som gør en forskel på det frivillige sociale område

Derfor inviterer Ishøj Kommune de frivillige foreninger og netværk til årets frivilligfest i anledning af Frivillig Fredag.

Til festen vil borgmester Ole Bjørstorp og formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Merete Amdisen, uddele Ishøj Kommunes Sociale frivilligpris samt Ishøj Kommunes Handicappris og
Ældrepris.

Herefter vil der være mad, underholdning og socialt samvær.

Frivilligfesten er for dig, der laver frivilligt socialt arbejde i Ishøj. Deltagelsen er gratis.

Foreninger/netværk bedes tilmelde sig samlet.
I kan få oplyst, hvor mange pladser I har til rådighed ved at skrive til team_frivillighed@ishoj.dk.

Ved tilmelding bedes I oplyse forening/netværkets navn og eventuelle særlige fødevarebehov.

Der er én drikkevare med i forplejningen samt mulighed for at købe øl, vin og vand.

Tilmelding skal ske til team_frivillighed@ishoj.dk senest den 10. september 2021.

Send ikke følsomme eller fortrolige personoplysninger pr. mail.

Det vil være muligt for foreninger og netværk at have en bod til frivilligfesten, hvor I kan reklamere for jer
selv.

Hvis I ønsker en bod, skal I tage kontakt til team_frivillighed@ishoj.dk ved tilmelding.

Til arrangementet vil der blive taget de til den tid gældende forholdsregler i forbindelse med covid-19.

Vi gør opmærksom på, at der tages billeder samt laves optagelser til et indslag af TV-Ishøj til festen.
Billeder og indslag bliver delt på Ishøj Kommunes hjemmeside og Facebook-side samt på TV-Ishøjs Youtube- og tv-kanal.

Hvis du medvirker på billeder eller i TV-indslaget og senere ønsker det fjernet, så skal du tage kontakt til TV-Ishøj eller Team Frivillighed og Lokalsamfund på 4357 7575.