Valgmøde om klima og miljø

03. november 2021 - Kulturium Musikteater

Ishøj Kommunes Grønt Råd inviterer til valgmøde om klima og miljø den 3. november kl. 19-21 i Kulturium Musikteater

Alle opstillede partier er inviteret og vil kort præsentere deres overordnede planer indenfor klima og miljø.

Herefter vil der være tre runder med følgende emner og spørgsmål.

Energi og varme
Hvordan tænker I at omstillingen væk fra naturgas skal ske, og har Ishøj en rolle i produktionen af vedvarende energi f.eks. via vindmøller i Køge Bugt og solceller på vores mange store tage.

Transport
Hvordan bliver Ishøjs bilpark grøn, det gælder både kommunens biler, erhvervslivets og borgernes? Og kan der gøres mere for at gøre cyklismen attraktiv som et alternativ til bilismen?

Biodiversitet
Naturen fylder kun 10% i Ishøj. Hvordan får vi mere natur i kommunen, både i parcelhushaver, bebyggede områder og i de mere landlige områder? Og kan vi få den natur til at hænge sammen, så dyr og planter kan sprede sig på tværs af hele kommunen?

Der bliver også plads til spørgsmål fra publikum.

Se mere om valgmødet i dette indslag: