Byrådet indgår bred budgetaftale med fokus på ældre og klimaet

30. september 2021

Et stort flertal i Ishøj Byråd er nået til enighed om en aftale om kommunens budget for 2022

Næste års budget for Ishøj Kommune vil stå i de ældres og klimaets tegn.

Det står klart, efter at et bredt flertal i Ishøj Byråd er blevet enig om et budgetforlig for 2022. 18 af de 19 medlemmer af byrådet støtter op om budgetaftalen, mens Annelise Madsen står udenfor.

”Alt i alt er jeg ganske tilfreds med partiernes arbejde i budgetforhandlingerne. En bred aftale i byrådet giver god stabilitet i kommunens arbejde fremover og betyder, at vi kan få rettet op på nogle af skævhederne på blandt andet ældreområdet. Jeg er desuden også glad for, at vi får en klimapulje, så vi kan arbejde videre med flere initiativer på klimaområdet, som formentlig vil blive vigtigere i de kommende år,” siger borgmester Ole Bjørstorp fra Ishøjlisten.

Økonomien er sund

Årets budget viser, at Ishøj Kommune grundlæggende har en sund økonomi og penge på kistebunden. Men ligesom andre kommuner er Ishøj underlagt et statsligt loft for, hvor mange penge kommunen samlet må bruge på velfærd og service over for borgerne.

Det betyder, at pengene på kistebunden ikke må bruges til at øge budgettet til velfærd og service. Hvis kommunen vil bruge flere penge på et bestemt område – fx ældreområdet – må pengene i stedet tages fra et andet område.

Årets budgetforhandlinger har derfor i høj grad handlet om, hvordan de forskellige kommunale områder skulle prioriteres. Helt konkret har forhandlingerne ført til, at pengene til ældreområdet og klimaindsatsen er hentet gennem bl.a. en slankning af administrationen og en omlægning af TV-Ishøj.

Ældreområdet bliver styrket

Hos Socialdemokratiet fortæller gruppeformand Kasper Bjering Søby Jensen, at hans parti gik til budgetforhandlingerne med et ønske om et stort løft til ældreområdet.

”Det er lykkedes. Med budgetaftalen bliver ældreområdet styrket med 40 millioner kroner over de næste fire år. Vi har i forhandlingerne haft et bredt fokus på både plejehjem, hjemmeplejen, akutsygepleje og en ny tværgående stilling som socialsygeplejerske, der skal understøtte arbejdet med de mest sårbare borgere. Derudover glæder vi os over, at byrådets partier bakker om aftalen om uddannelse af yderlige 36 elever årligt på sosu-området,” siger Kasper Bjering Søby Jensen, som også glæder sig over, at pengene til ældreområdet primært er fundet igennem besparelser på ledelse og administration – og derfor kun i beskedent omfang rammer de borgernære velfærdsområder.

Det må ikke være enten/eller

For Venstre har det været vigtigt i budgetforhandlingerne, at både børne- og ældreområdet i kommunen blev styrket, fortæller Pia Skourup.

”For det må ikke være et spørgsmål om enten/eller mellem to så vigtige områder. Rent konkret er der i budgettet for næste år blevet givet et markant serviceløft, ligesom der er afsat anlægsmidler til flere plejeboliger og en udvidelse af Ishøj Skole. Yderligere har det også været vigtigt for os, at der er afsat midler til et betydeligt løft af kommunens klimaindsats og en styrkelse af sundhedsområdet, hvor også kultur-og fritidsområdet spiller en vigtig rolle,” siger Pia Skourup.

Gratis svømmehal for Ishøjs pensionister

Dansk Folkeparti udtrykker stor tilfredshed med, at alle former for pensionister i Ishøj Kommune fremover hver dag kan besøge den lokale svømmehal helt gratis indtil kl. 16. Tidligere var en svømmetur kun gratis for pensionister indtil kl. 10.

Desuden har partiet fået opfyldt ønsket om, at svømmehallen fremover skal have normal åbningstid i ferierne. De udvidede ferieåbningstider gælder dog ikke sommerferien, hvor stranden kan benyttes.

”Samtidig er vi rigtig glade for, at Dansk Folkeparti har været med til at løfte hjemmeplejen, som vil få tilført flere midler. Desuden er det også vigtigt for os, at to-lærerordningen i 1. til 3. klasse nu kommer alle kommunens folkeskoler til gode, så vi kan få løftet niveauet på alle skoler og ikke kun på to specifikke skoler. Derudover er vi også glade for, at udvidelsen af Ishøj Skole er fremrykket,” siger Charlotte Majbrit Jørgensen.

To lærere skal deltage i undervisningen

Netop to-lærerordningen har været et forslag, som SF er glad for at have fremført og vedtaget i budgetforhandlinger, fortæller Sami Deniz.

”Vi er naturligvis glade for, at de andre partier også kunne se det fornuftige i vores forslag. Forslaget betyder, at to uddannede lærere nu samtidigt vil deltage i undervisningen i dansk og matematik i de mindste klasser på alle vores folkeskoler. Det vil styrke fagligheden væsentligt for vores mindste elever og på sigt mindske behovet for støtte, fordi vi kan blive bedre til at få alle børn med i undervisningen allerede fra starten” siger Sami Deniz, som understreger, at den forbedrede undervisning formentlig også vil betyde, at man kan konvertere nogle af timerne og dermed forkorte skoledagene.

Derudover udtrykker SF stor glæde over, at der er blevet afsat midler til, at kommunen nu kan deltage i klimasamarbejdet DK2020.

Flere penge til trivsel på skolerne

Hos Enhedslisten er Ole Wedel-Brandt glad for, at det lykkedes hans parti at undgå besparelser på de områder, som vedrører børn, unge og undervisning. Faktisk har Enhedslisten samarbejdet med SF om at få tilført flere såkaldte trivselsmidler til undervisningsområdet. Det betyder i praksis, at området bliver tilført ekstra 100.000 kroner, og at der næste år skal bruges 950.000 kroner på initiativer, som skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever.

På besparelsesfronten er Enhedslisten tilfreds med, at budgetforliget indeholder et punkt om en omlægning af TV-Ishøj.

”Det er jo et gammel Enhedslisten-ønske, som nu omsider er gået igennem,” siger Ole Wedel-Brandt.

Budgettet vil blive endelig godkendt på byrådsmødet den 5. oktober. 

Den politiske aftale kan læses her.

  • 36 nye SOSU-elevpladser skal oprettes
  • Normeringen på plejehjemmene skal forøges
  • 30 nye plejeboliger skal etableres ved Kærbo
  • Et nyt jobcenter skal bygges ved Brohuset
  • Klimaindsatsen skal styrkes – fx ved solceller på nye kommunale bygninger
  • Mere natur og flere grønne områder skal etableres
  • To-lærerordning i dansk og matematik bliver indført i alle 1.-3. klasser
  • Ekstra rengøring i skoler og daginstitutioner bliver fastholdt
  • Ishøj Skole skal udvides
  • Svømmehallen vil være gratis for pensionister indtil kl. 16