Fem partier står bag budgettet i Ishøj

26. september 2022

Et stort flertal i Ishøj Byråd er nu blevet enig om, hvordan kommunens penge skal bruges i det kommende år

Budgettet for næste år er nu i hus - underskrevet af fem af partierne i byrådet i Ishøj Kommune.
De partier, der har sat deres signatur på aftalen, er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Enhedslisten og Det konservative folkeparti.

”Jeg er glad for, at vi nu har landet en aftale, som et stort flertal i byrådet kan stå bag. Jeg vil betegne budgetforliget som en økonomisk ansvarlig aftale, hvor vi både har haft fokus på at sikre en sund økonomi, og at borgerne i vores kommune stadig kan få velfærd af høj kvalitet,” siger borgmester Merete Amdisen.

Budgetaftalen bliver endeligt godkendt på byrådsmødet den 4. oktober 2022.

Pengene går til bl.a. mere natur og bedre klima

Aftalen betyder, at flertallet i byrådet har besluttet blandt andet at:

 • Udskifte taget på Vejlebroskolen for 10,5 mio. kr.
 • Renovere Kulturskolen for 5,25 mio. kr.
 • Opgradere stadionfaciliteterne i idrætscentret for 4,5 mio. kr.
 • Afsætte 1 mio. kr. årligt til mere natur og flere grønne områder
 • Afsætte 9,5 mio. kr. i de kommende tre år til energibesparelser og klimainitiativer
 • Afsætte 2 mio. kr. til klimatilpasning og beplantning af byrum
 • Finde penge til flere kommunale småjobs til borgerne

Økonomien er sund, men vi skal spare

I centrum for budgetforhandlingerne har stået, at kommunen har skulle spare et stort millionbeløb. Det skyldes, at udgifterne til nogle af kommunens store velfærdsområder er steget betragteligt i det seneste år – blandt andet ældreområdet og det specialiserede børne- og voksenområde.

Årsagen er, at vi får flere ældre borgere, som kræver mere pleje og omsorg, mens kommunen i det seneste år har haft ekstraordinært store udgifter til blandet andet botilbud til voksne og anbringelser af børn.

”Selvom det kan lyde paradoksalt, har vi faktisk en sund økonomi og penge i kommunekassen, men serviceloftet sætter en grænse for, hvor mange penge vi må bruge på velfærd. Derfor kan vi ikke bruge penge fra kommunekassen, men er nødt til at flytte rundt på de penge, som allerede er afsat inden for servicerammen. Og det har været en af de store udfordringer i dette års forhandlinger: At finde ud af, hvor vi skulle finde de penge, som vi har brug for på blandt andet ældreområdet og det specialiserede socialområde. Pengene i kommunekassen kan vi så bruge på at nedbringe noget af vores gæld og på den måde sørge for, at vi går en mere økonomisk ansvarlig fremtid i møde,” siger Merete Amdisen.

Besparelserne blev mindre end forventet

Resultatet på budgetforhandlingerne er blevet, at byrådet har fundet besparelser for ca. 22 mio. kr.

Besparelserne betyder blandt andet, at:

 • Frokostordningen i børnehaverne bliver forældrebetalt. Børn med en friplads vil få en friplads i frokostordningen også
 • Forældrebetalingen for SFO bliver forhøjet
 • Svømmehallen vil øge entreprisen for udenbysborgere, mens pensionister ikke længere vil have gratis adgang kl. 10-16. (Pensionister vil fortsat have gratis adgang inden kl. 10.)
 • Sommerudflugter for pensionister bliver nedlagt (julefrokoster bliver bevaret)
 • Stillingen som chef for Center for Park, Vej og Miljø bliver nedlagt
 • Kommunens lokaler i etage 4 Nord i bycentret bliver udlejet, og medarbejderne samles på færre etager på rådhuset

De 22 mio. kr., som er blevet sparet, er væsentligt færre end de 29 mio. kr. i spareforslaget, som var blevet fremlagt inden budgetforhandlingerne. Men forhandlingerne har mundet ud i, at en række af forslagene til besparelser er blevet afvist.

Det betyder bl.a., at:

 • Skolernes lejrskoler og hytteture bliver bevaret
 • Vikarmidlerne til SFO’er ikke bliver reduceret
 • Pulje til læsefremmende materialer ikke bliver reduceret
 • 2,5 års-besøg af sundhedsplejersken fortsætter
 • Indsatser for at hjælpe borgere med rygestop fortsætter
 • Buslinje 128 bliver bevaret
 • Den årlige Frivilligfest fortsætter
 • Gadeplanarbejdet med kriminalitetsforebyggelse fortsætter (men kommunen skal se på en eventuel reorganisering af området)

Udtalelser fra partierne:

Kasper Bjering Søby Jensen

Kasper Bjering Søby Jensen

 

“Det var et hårdt budget at lave med en stribe forringelser for borgerne. Men for os socialdemokrater er det helt centralt altid at tage ansvaret for situationen på os. Alternativet er en kommune i kaos.

Vi takker vores samarbejdspartnere for et halvt års samtale og forhandling, der trods alt må siges at være det bedst opnåelige for Ishøj.”

Pia Skourup

Pia Skourup

”I Venstre er vi glade for, at der kunne landes en bred budgetaftale.

Noget af det, som bl.a. var vigtigt for Venstre, var at friholde skolernes hytteture og lejrskoler for besparelser. Ligeledes, at man ikke gennemfører besparelsen af Ishøj synger og instrumental soloundervisning på Kulturskolen, som ville vanskeliggøre opretholdelsen af voksenundervisning. Endvidere, at det prioriteres, hvordan vi kan sikre en fornuftig standardvedligeholdelse på Park og Vej-området.

På anlægssiden har det været vigtigt for Venstre at presse på i forhold til udvidelsen af Ishøj Skole, således at den kan stå færdig primo 2024. Ligesom det har været vigtigt, at der igen i år er afsat penge til aktivt at styrke sundheden, hvor vi håber, at fokus på udendørsfaciliteter giver endnu flere muligheder for et sundt liv.”

Sami Deniz

Sami Deniz

"I SF er vi er særligt glade for, at der bliver tilført flere penge til det specialiserede område for voksne og børn.

Ligeledes er vi glade for, at vores fællestillidsrepræsentanter får mere tid til at udføre deres arbejde, og at vores arbejdsmiljørepræsentanter bliver honoreret for deres arbejde, hvor de er med til at skabe et godt arbejdsmiljø på vores arbejdspladser i Ishøj Kommune.

Vi er også meget glade for, at kommunen som arbejdsgiver går ind i kampen for at nedbringe ledigheden blandt vores unge og etablerer småjobs rundt omkring i kommunen.”

Ole Wedel-Brandt

Ole Wedel-Brandt

”Enhedslisten er med i budgetforliget i Ishøj - ikke fordi vi finder det som et godt resultat, men det er det bedst mulige med de økonomiske rammer, Kommunernes Landsforening og regeringen blev enige om.

Det har været vigtigt for Enhedslisten at forhindre - eller i det mindste minimere - nedskæringer på velfærden, og det finder vi, er lykkedes i et konstruktivt samarbejde med det store flertal af byrådsmedlemmerne.”

Rasmus Ørvad Boné

Rasmus Ørvad Boné

"I Det konservative folkeparti gik vi ind til budgetforhandlingerne med nogle klare mål i forhold til besparelserne, som desværre skulle laves for at få budgettet til at hænge sammen. Men vi fik bevaret skolernes hytteture og lejrskole, og derudover fik vi bevaret rygestop-indsatsen, hvilket er vigtigt, når man kigger på den generelle sundhed i Ishøj Kommune.

Derudover er vi utrolig glade for, at vi har fået afsat 1 mio. kr. til småjobs. En pulje, som skal være med til at få uddannelsesparate unge væk fra offentlig forsørgelse samt give dem en tilknytning til arbejdsfællesskabet og derved gøre, at de forhåbentligt ikke kommer tilbage til offentlig forsørgelse."