Hjælp din skraldemand - ryd sne og salt vejen

01. december 2021

Vintervejret er kommet. Du kan hjælpe din skraldemand ved at rydde for sne og salte hele vejen frem til dine affaldsbeholdere

Hvis du ikke har ryddet for sne og saltet, kan din skraldemand selv vælge, om han vil hente din affaldsbeholder.

I så fald vil dit affald kun blive hentet, hvis han skønner, at det er sikkert - og din beholder vil ikke blive sat på plads, men stillet ved fortovet.

Hvis ikke du har fået tømt din beholder på grund af manglende snerydning eller saltning, vil den først blive tømt igen ved næste tømning. Hvis du i mellemtiden får ophobet for meget affald, kan du sætte en ekstra sæk med overskydende affald ved siden af din beholder.