Ishøj Fællesantennes medlemmer skal skifte leverandør

12. februar 2021

Hvis du i dag modtager tv og/eller internet via Ishøj Fællesantenne, skal du forberede dig på, at du skal skifte leverandør fra den 1. juni 2021 for at undgå sort skærm

Fra 1. juni 2021 nedlægges Ishøj Fællesantenne, og det vil ikke længere være muligt at købe tv og internet via fællesantennens nuværende koncessionshaver, Kabelplus.

I forbindelse med at fællesantennen nedlægges, ophører alle medlemskaber af Ishøj Fællesantenne automatisk pr. 1. juni 2021.

Er du i dag individuelt tilsluttet Ishøj Fællesantenne, er det din egen husstand, der skal beslutte, hvem der pr. 1. juni 2021 skal levere tv og internet til adressen.

Bor du i en boligforening eller lignende, der i dag er tilsluttet fællesantennen, en såkaldt hovednetstilslutning, er det foreningen der i fællesskab skal beslutte, hvem der pr. 1. juni 2021 skal levere tv og internet til foreningens husstande.

Du kan se oversigt over hovednetstilsluttede foreninger i boksen nederst på denne side.

”Vi er meget bevidste om, at det for nogle borgere kan være en stor og uoverskuelig opgave at skifte sin leverandør af tv og/eller internet. Vi kommer derfor i foråret til at gøre en stor indsats for, at alle grupper af borgere får den information og den hjælp, de har behov for i overgangen til en ny leverandør.

Det vil vi blandt andet gøre via et tæt samarbejde med Stofa og ved at inddrage relevante borgergrupper, herunder fællesantennens brugerråd, der har tilbudt sin hjælp,” siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Du skal selv indgå en aftale

Ishøj Fællesantenne nedlægges, fordi Ishøj Kommune har solgt fællesantennens fysiske anlæg og kabler til Stofa.

Det vil dog efter den 1. juni fortsat være muligt at få leveret tv og internet via de kabler, som i dag ejes af Ishøj Fællesantenne.

Alle Ishøj Fællesantennes nuværende medlemmer har mulighed for at bestille tv og internet hos Stofa med levering fra 1. juni 2021.

Stofa forventer at sende et brev ud i slutningen af februar eller starten af marts med flere informationer om Stofas produkter og muligheder for tilmelding.

Hvis du ønsker at modtage tv eller internet fra Stofa, skal du inden den 1. juni selv sørge for at indgå en ny aftale med Stofa. 

Du bliver automatisk meldt ud

Det er ikke nødvendigt at melde sig ud af Ishøj Fællesantenne, hvis du ikke ønsker at være kunde hos Stofa. Dit medlemskab ophører helt automatisk.

Med andre ord sælger Ishøj Kommune kun ejerskabet til de kabler, som Ishøj Fællesantenne ejer, mens kunderne ikke overføres til en ny ejer i forbindelse med salget.

Ligesom det er tilfældet i dag, står det også efter 1. juni alle Ishøj Fællesantennes medlemmer frit for at finde en anden løsning til at få leveret tv og internet uden om de kabler, der i dag er ejet af fællesantennen.

Hvis du vil se, hvilke udbydere der kan levere tv og internet på din adresse, kan du gå ind på tjekditnet.dk.

 

Hovednetstilsluttede foreninger

 • Aab 55
 • Kab (Baldershave)
 • Pab (Musvitten)
 • Grf. Bredekærparken
 • Grf. Strandgårdsparken
 • Grf. Vildtbaneparken
 • Grf. Bredekærs vænge
 • Grf. Traneparken
 • Ejf. Ishøj centrum
 • Ejf. Gildbroterrasserne
 • Ejf. Åparken
 • Abf. Centerparken
 • Ejf. Tranebærhaven
 • Etageboliger, Ishøj boulevard 11-65
 • Etageboliger, Jægerbuen 18-26

Individuelt tilsluttede

 • Landsbylaug
 • Grf. De gule rækkehuse
 • Grf. Jægerbuen
 • Grf. Jægergården
 • Grf. Ishøj strand
 • Grf. Jægerkroen
 • Grf. Liljevænget
 • Grf. Lille strandvej
 • Grf. Pilegården
 • Grf. Pileskovens
 • Grf. Skovvej
 • Grf. Søvangens
 • Grf. Tranedalen
 • Grf. Tranegilde strandvej
 • Grf. Trekanten
 • Grf. Vibeholms vænge
 • Grf. Strandlunden
 • Grf Ørnekærsvænge /Ørnekærsgård
 • Grf. Ørnekærgård
 • Parcelhuse uden grundejerforening