Konkurrence: Find et navn til vores nye bydel

22. juni 2022

Det lille erhvervsområde ved Ishøj Strandvej er ved at blive omdannet fra fra erhverv til boligområde og skal nu have et nyt navn

Omdannelsen betyder, at området bliver langt grønnere – både visuelt mellem bygningerne og med fokus på biodiversitet, mobilitet, klimatilpasning og muligheder for anvendelse af grøn energi.

Denne nye, grønne bydel skal have et nyt navn - og du kan være med til at vælge det.

Du kan indsende dit navneforslag - gerne med en begrundelse - til plan@ishoj.dk eller forslå et navn på vores Facebook-side senest den 1. september 2022.

Ishøj Byråd beslutter navnet på baggrund af de indkomne forslag på byrådsmødet i oktober.

Blandt de indkomne forslag trækker vi tre vindere, som hver vil modtage en æske chokolade.

Se helhedsplan for den nye bydel her

  • Området ligger ca. 500 meter fra Ishøj Station, hvor der kører busser, S-tog og fra 2025 letbane.
  • Området kommer hovedsageligt til at bestå af en variation af etageboliger samt i mindre grad rækkehuse
  • Naturen skal trækkes ind i området og biodiversiteten øges – både langs veje og mellem bygningerne. Andelen af grønne arealer øges
  • Der er krav om rekreative klimatilpasningsløsninger i gårdrum og langs vejene, og der anlægges en grøn, fælles plads centralt i området
  • Tage skal anvendes til solceller, beplantning eller yderligere opholdsrum for beboerne
  • Der skal etableres et fælles mødested for beboerne i nye bebyggelser