Myndighederne indfører besøgsrestriktioner på Kærbo

27. maj 2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Ishøj Kommune at indføre besøgsrestriktioner på de fleksible pladser på Omsorgscentret Kærbo

Restriktionerne gælder i fire uger fra den 26. maj til 22. juni 2021 - begge dage inklusive.

Ifølge myndighederne sker restriktioner, fordi det er "nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19" på de fleksible pladser, hvor beboerne har øget risiko for smitte.

Besøgsrestriktionerne betyder:

  1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
    a) besøget sker i en kritisk situation, eller
    b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende
    ad gangen

  2. at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer

Læs påbuddet her