Nu genåbnes erhvervslivet i Ishøj Kommune

20. april 2021

Det testkorrigerede incidenstal i Ishøj er nu faldet så meget, at det lokale erhvervsliv også kan genåbne fra og med i morgen

På grund af for høje smittetal har Ishøj Kommune måtte udskyde at genåbne dele af erhvervslivet, herunder de liberale serviceerhverv, samt lukke ned for de erhvervsdrivende.

Men nu har Ishøj Kommune igen et testkorrigeret incidenstal under 200 i den automatiske model for lokale nedlukninger, hvilket betyder, at der fra onsdag den 21 april må åbnes op for liberale serviceerhverv, udvalgsvarebutikker, indkøbscentre m.v. igen.

Desuden må serveringssteder i Ishøj Kommune åbne med de samme restriktioner og retningslinjer sammen med serveringsstederne i resten af landet, der får mulighed for at åbne fra den 21. april.

Du kan selv holde øje med incidenstallet

Kriterierne for genåbningen er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

For at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed for blandt andet erhvervslivet bliver data for incidensniveauet i kommunerne offentliggjort på Statens Serum Instituts hjemmeside på hverdage omkring kl. 14.

Dermed kan lokale erhvervsdrivende løbende holde øje med, om der er risiko for lokal nedlukning i deres kommune, eller hvor langt man er fra at kunne genåbne det lokale erhvervsliv efter en nedlukning

Stadig mulighed for at få kompensation

Der er desuden mulighed for, at virksomheder, der tidligere har været lukket ned, kan forblive lukket, hvis de vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at åbne.

De vil kunne modtage op til 90 pct. i kompensation for de faste udgifter, og 90 pct. af den tabte omsætning i selvstændigordningen.

Virksomhederne kan også fortsat benytte sig af den generelle lønkompensationsordning, hvor der kan søges om kompensation for 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden.