Nu kan alle børn komme tilbage i skolen

04. maj 2021

Folketingets partier har besluttet, at elever på alle årgange kan komme i skole igen fra på torsdag den 6. maj - og det er med fuldt fremmøde

Endelig kan skolerne i Ishøj åbne helt op for elever på alle årgange. Det har folketingets partier netop besluttet.

Og det er allerede fra torsdag den 6. maj. Det gælder også heldags-SFO’er for kommende børnehaveklasseelever, og SFO’er og aftenklubber holder ligeledes åbent for elever, der er tilmeldt.

Indtil nu har det kun været 0.-4. klasse og de kommende børnehaveklasseelever, der har været fysisk i skole på fuld tid. Nu skal også eleverne fra 5.-10. klasse på skolen fuld tid.

Det er skolerne, der tilrettelægger skemaerne for de enkelte klasser og orienterer elever og forældre via Aula.

Skolegangen er obligatorisk, og alle skal følge skolens anvisninger.

Opfordrer til test inden fremmøde

For at undgå smitte på skolerne opfordres alle elever over 12 år til at blive testet inden fremmøde på torsdag.

Her kan du finde alle testmuligheder i Ishøj Kommune.

Når eleverne er tilbage i skolen, kan elever over 12 år, blive testet på skolen to gange om ugen.

Lukker igen - hvis incidens ryger over 250

Hvis Ishøjs skoler skal forblive åbne for alle årgange, kræver det, at det testkorrigerede incidens tal ikke kommer over et vist niveau. Tallet er netop hævet fra 200 til 250.

Her kan du følge smittetallene i Ishøj.

Kommer det testkorrigerede incidens tal over 250, er kommunen forpligtet til automatisk at lukke skoler og SFO’er igen.

En eventuel nedlukning vil ske med dags varsel og blive kommunikeret ud på skolernes Aula.