Sirenerne vil hyle på onsdag

05. maj 2021

Så er det igen blevet tid til, at politiet og Beredskabsstyrelsen skal afprøve sirener. I år vil hylet lyde onsdag den 5. maj fra kl. 12 til 12.15

Når sirenerne hyler, er der normalt fare på færde.

Men når sirenerne lyder i Ishøj onsdag den 5. maj kl. 12, behøver du ikke at bekymre dig.

Den første onsdag i maj hvert år tester myndighederne nemlig sirenerne landet over.

"Den primære grund til, at vi tester systemet, er at minde folk om, hvad de skal gøre, hvis det en dag er alvor. Og så skal vi selvfølgelig teste, at sirenerne virker," siger kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen.

Ring ikke til politiet

Når varslingssignalet lyder, skal du - når det er alvor:

  • gå indenfor
  • lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg
  • afvent information fra DR eller TV2

Og så er der en vigtig ting, som du ikke skal gøre – hverken på Store Hyledag, eller hvis sirenerne hyler for at advare borgerne: Du må ikke ringe 112.

"Man skal altid kun ringe 1-1-2, hvis man selv eller andre i nærheden er i akut fare og har brug for udrykning fra politi, brandvæsen eller en ambulance. Heller ikke under testen på onsdag er der behov for at ringe 1-1-2 eller andet," siger Lars Aabjerg Pedersen.

Mobilen vil også hyle

Ikke kun sirenerne vil hyle onsdag den 6. maj. App’en 'Mobilvarsling', der viderebringer advarsler fra myndighederne ved større ulykker og katastrofer, testes nemlig sammen med sirenerne.

Så din telefon vil altså også larme på onsdag klokken 12, hvis du har downloadet app’en – medmindre du har slået lyden fra i app’en eller på telefonen.

'Mobilvarsling' er udviklet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Vejdirektoratet, Rigspolitiet og DMI. Den kan downloades fra både Google Play og App Store.

Døve og hørehæmmede kan tilmelde sig en sms-service, der også testes på Store Hyledag.

Testen på onsdag vil foregår i tre etaper:

  1. VARSLINGSSIGNALET LYDER: Signalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
  2. VARSLINGSSIGNALET GENTAGES: Efter cirka tre minutter bliver varslingssignalet gentaget
  3. AFVARSLINGSSIGNALET LYDER: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Signalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

Det landsdækkende sirenevarslingssystem bliver brugt til at varsle befolkningen, hvis større ulykker og katastrofer udgør en akut fare for skader på mennesker eller ejendom.

Sirenevarslingssystemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen, men politiet beslutter at udsende varsel og starter sirenerne.

Politiet kan starte alle sirener i hele landet på én gang eller blot varsle i enkelte regionale eller lokale områder.

1.078 sirener er sat op rundt om i Danmark på bygninger eller master i byområder med flere end 1.000 indbyggere.

Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen.

Rækkevidden er 1-1,5 km. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Sirenerne har egen nødstrømsforsyning, så de også kan virke under strømafbrydelser.