Smittetallet er på laveste niveau og indsatsen tilpasses

25. juni 2021

Ishøj Kommune har været i højeste kriseberedskab under coronakrisen, men lige nu er smittetallet på det laveste niveau, og andelen af vaccinerede borgere stiger. Derfor tilpasser kommunen nu indsatsen

Flere af Ishøj Kommunes mange coronaindsatser tilpasses nu til de lave smittetal og det voksende antal af vaccinerede borgere. Dog er kommunen klar til at opjustere igen, hvis situationen ændrer sig.

Testbussen stopper

Den rullende testbus kører til og med på søndag den 27. juni. Herefter henvises til de faste teststeder i Ishøj By Center. Her finder du teststeder i Ishøj By Center

Bliv testet efter ferien

Alle borgere opfordres til at lade sig teste efter hjemvendt ferie i udlandet. Derudover planlægger Ishøj Kommune en særlig testindsats på skolerne med kommunale podere. Her opfordres familier med skolebørn til at lade sig teste før skolestart. Mere information følger her på hjemmesiden.

Vaccinations-hotline lukkes ned

Den 1. juli lukker kommunens vaccinations-hotline ned. Behovet for at få svar på vaccinationsspørgsmål er løst, og henvendelserne handler nu mere om coronapas mv., som hører ind under Region Hovedstadens område.

Spildevandsprøver sat på pause

Kommunes pilotprojekt med spildevandsanalyser lukkes ned med udgangen af juni, da smittetallene nu er så lave, at det er vanskeligt at bruge som et varslingssystem. Det kan igangsættes igen med kort varsel, hvis smittebilledet ændrer sig.

Læs evt. byrådets behandling af sagen omkring coronaindsatsen i går. Se punkt 185 – Justering og afvikling af coronaindsatser

God sommerferie og pas på hinanden