Borgerne har talt: Ny bygning skal hedde Brohuset

Efter en storstilet navnekonkurrence har byrådet i Ishøj nu fundet et navn til kommunens nyindkøbte bygning på Vejlebrovej 45

Brohuset.

Dét skal være navnet på Ishøj Kommunes nye bygning på Vejlebrovej 45.

Navnet blev besluttet af byrådet ved det seneste byrådsmøde tirsdag den 2. april.

”Jeg synes, at Brohuset er et rigtig godt navn, som indeholder masser af positiv symbolik,” siger borgmester Ole Bjørstorp.

”Bygningen kommer til at rumme mange kommunale velfærdstilbud og vil have stort fokus på sundhed og trivsel. På den måde er navnet meget passende, fordi det angiver, at den nye bygning både vil bygge bro mellem mennesker og fungere som en bro til et sundere liv,” siger borgmesteren og tilføjer, at ordet ”bro” desuden er oplagt som en del af det nye navn, fordi bygningen er placeret ved en bro og vil få adresse på Vejlebrovej.

Borgerne bød ind med nyt navn

Det nye navn er resultatet af en længere proces, hvor kommunen blandt andet har afholdt en stor navnekonkurrence på Facebook.

Her kunne borgerne i Ishøj og kommunens medarbejdere byde ind med deres navneforslag.

”Vi syntes, at det var oplagt med en navnekonkurrence, hvor borgerne kunne komme til orde, når nu de selv skal have deres daglige gang i området,” siger Ole Bjørstorp.

Konkurrencen kastede over 200 forslag af sig, og det nye navn var blandt de indkomne bud.

”Vi modtog mange forslag – nogle mere kreative end andre. Men med dette navn rammer vi plet, synes jeg,” siger borgmesteren.

Bygningen bliver indviet til sommer

Ishøj Kommunes nye bygning vil blive indviet og formelt ”døbt” Brohuset til sommer.

Men allerede nu er der masser af aktivitet i området, hvor dele af Brohuset vil blive renoveret eller ombygget, mens nye bygninger vil blive opført i de kommende år.

Ifølge planen skal Brohuset være centrum for en række kommunale aktiviteter – både nye og eksisterende.

Det forventes, at en del af bygningen i de kommende år skal lægge lokaler til blandt andet et sundhedshus, som skal rumme den kommunale hjemmepleje, et genoptræningscenter, et hjælpemiddeldepot og et helt nyt sundheds- og lægecenter.

Derudover vil kommunens nye Ishøj Uddannelse og Job, som skal hjælpe flere unge i uddannelse og job, også få adresse på Vejlebrovej 45.

Også en række foreninger og nogle af kommunens såkaldte public service-tilbud – bl.a. borgerservice - forventes at få plads i de nye lokaler.

Endelig forventes det, at noget af det omkringliggende område skal sælges til byggeri af nye boliger for at gøre plads til Ishøjs voksende indbyggertal.