Hvad kan vi hjælpe med?

Beboerklagenævn

Når der opstår uoverensstemmelser mellem beboere i almen bebyggelse og boligselskabet, kan der klages til beboerklagenævnet.

Det skal ske skriftligt og koster et gebyr der pristalsreguleres hvert år.
Sats for 2021 er kr. 147,00

Gebyr kan indbetales på Danske Bank reg. nr. 4316 -  kontonummer 3326102555, med angivelse af adresse.

Såvel lejere som udlejere kan indbringe eventuelle tvister/konflikter for nævnet.

Beboerklagenævnet består af 3 nævnsmedlemmer, en formand, en repræsentant for boligorganisationerne og en repræsentant for lejerne/lejerforeningerne. Ydermere findes der en sekretær.

Muligheden for at klage til beboerklagenævnet har bl.a. til formål at få uenighederne afgjort så hurtigt som muligt. Det kan fx være uenigheder om:

  • Varsling af huslejeforhøjelser (overholdelse af tidsfrister og IKKE huslejens størrelse)
  • Boligens standard ved indflytning (herunder mangler og fejl ved det lejede)
  • Vedligeholdelse og istandsættelse (ved fraflytning)
  • Installationer og forbedringer
  • Varme og vand regnskaber

Sager vedr. husorden

Beboerklagenævnet kan fx træffe afgørelser som:

  • Afgøre om klageindbringer har ret.
  • Sende en skriftlig advarsel til beboer.
  • Give en beboer en betinget opsigelse (dvs. at opsigelsen kun bliver gældende hvis vedkommende gentager sin overtrædelse).

Beboerklagenævnet har dog ikke kompetence til at afgøre alle tvister, hvorfor de vil blive henvist til boligretten.

Før du ringer til sekretæren bedes du læse vejledningen her.

Sekretæren kan træffes på telefon 43 57 74 40, eller e-mail beboerklagenaevn@ishoj.dk.

Kontakt

Beboerklagenævnet

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 8. januar 2021