Hvad kan vi hjælpe med?

Beskæftigelse på særlige vilkår

Der findes flere ordninger, der skal hjælpe dig til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller fastholde et arbejde trods en nedsat funktionsevne. Ishøj og Vallensbæk samarbejder om kommunernes beskæftigelsesindsats

Jobcenter Vallensbæk

Der findes flere ordninger, der skal hjælpe dig til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller fastholde et arbejde trods en nedsat funktionsevne. Ishøj og Vallensbæk samarbejder om kommunernes beskæftigelsesindsats. Spørgsmål vedrørende ledighed og job kan rettes til Jobcenter Vallensbæk på:

Vallensbæk Stationstorv 100 
2665 Vallensbæk 
Telefon: 47 97 44 44
Fax: 47 97 44 22
E-mail: jc@vallensbaek.dk

Jobcenter Vallensbæk kan igangsætte generelle ordninger som vejledning, opkvalificering, revalidering, virksomhedspraktik, fleksjob eller ansættelse med løntilskud. Du kan læse mere om de generelle ordninger på siden om arbejde, dagpenge og ferie.

For personer med nedsat funktionsevne kan der i konkrete tilfælde ansættes en personlig assistent.  En personlig assistent kan bistå med blandt andet sekretærarbejde, overblik/struktur, vejledning, kørsel og fysiske aktiviteter. Ordningen blev fra 1. juni 2007 udvidet til også at omfatte psykiske funktionsnedsættelser som ADHD, hjerneskader, sindslidelser og udviklingshæmning.

Jobcenter Vallensbæk kan oplyse dig om handicapkompenserende ordninger, herunder arbejdsgiveres forpligtigelser til at sikre personer med nedsat funktionsevne mulighed for beskæftigelse på arbejdspladsen og forbud mod usaglig forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven. 

Læs mere om ordningerne på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside 

Læs også om Nextjob for unge og voksne udviklingshæmmede og mennesker med indlæringsvanskeligheder.

Se yderligere på Cabi – Netværks- og videnshus for socialt ansvar for gode råd og idéer til at skabe en mere rummelig arbejdsplads.

Beskyttet beskæftigelse

Har du ikke mulighed for at varetage et arbejde på normale vilkår som følge af en betydelig nedsat funktionsevne, og er du under 65 år, kan der tilbydes en plads i beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet kan etableres i tilknytning til et botilbud, specialundervisning eller som et isoleret tilbud.

Personer, der udfører arbejde i beskyttet beskæftigelse, aflønnes efter indsats. Ishøj Kommune dækker udgifter til befordring, der ligger ud over 10 km til og fra arbejdspladsen. De første 10 km dækker arbejdstageren selv.

Spørgsmål om beskyttet beskæftigelse kan rettes til Socialcentret på tlf. 43 57 78 00.

Læs også om Radio Råstof - radio for og af udviklingshæmmede og om TV-Glad - Verdens første TV-station for udviklingshæmmede.

Læs også om arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger.

Læs også om handicap og uddannelse.

Kontakt

Jobcenter Ishøj-Vallensbæk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk

jc@vallensbaek.dk

Tlf. 47974444Telefontider

Mandag-onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-13.30

Åbningstider for personlig betjening

Mandag-fredag: 8.30-12.00

Det er dog muligt at booke en samtale på et andet tidspunkt.

Klik dig videre til Jobcenter Ishøj-Vallensbæk

Senest opdateret 8. januar 2019