Hvad kan vi hjælpe med?

Beskæring af beplantning langs veje og stier

Sådan beskærer du din beplantning mod fortov, vej eller sti

Mange steder i kommunen har hække, træer og buske bredt sig ud over fortovet og/eller vejen. Det kan genere trafikken, både for gående og kørende. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være nedsat på grund af beplantningen, og det kan føre til en forringet trafiksikkerhed. Svagtseende, kørestolsbrugere og trafikanter med barnevogne har særligt behov for, at fortove og stier kan bruges i den fulde bredde.

Sådan gør du 

Vi beder dig om at beskære din beplantning mod fortov, vej eller sti som vist på skitsen:

 

Som grundejer har du alene ansvaret for, at beplantningen er beskåret mod fortov, vej eller sti. Sørg også for at brandhaner altid holdes fri for beplantning.

Hvad sker der, hvis jeg ikke beskærer beplantningen?

Vær opmærksom på, at hvis du ikke beskærer beplantningen, kan kommunen pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev. Hvis du ikke overholder tidsfristen, kan kommunen i henhold til vejlovene lade beskæringen udføre på grundejerens regning.  

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 30. juli 2020