Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Børne- og Undervisningsudvalgets møde mandag 18. september 2017 kl. 18.30

Lokation: Rådhuset - mødelokale 2E


Mødet blev hævet kl. 20:00.

 

Fraværende med afbud: John Nielsen.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

122. Ny ledelsesstruktur på Ishøjgård

Resume

På Børne- og Undervisningsmødet mandag den 21. august 2017 besluttede udvalget, at centercheferne for Børn og Forebyggelse og Dagtilbud og Skoler udvikler en ny ledelsesstruktur på Ishøjgård med én overordnet leder, og at det sker i samarbejde med de relevante parter.

Sagsfremstilling

Centercheferne for Børn og Forebyggelse og Dagtilbud og Skoler har drøftet en ny ledelsesstruktur med skolelederen på Skolen på Ishøjgård, afdelingslederen for Aflastningen og afdelingslederen for Familieværkstedet på Ishøjgård. På den baggrund foreslår administrationen vedhæftede ledelsestruktur bestående af en overordnet leder og tre afdelingsledere. Formålet med den nye ledelsesstruktuer er at styrke et samlet Ishøjgård.

Centercheferne har ligeledes orienteret den samlede personalegruppe på Ishøjgård om baggrunden for, og tankerne bag, en ny ledelsesstruktur på Ishøjgård.

Det endelige forslag til en ny struktur sendes til information og drøftelse i MED-udvalget på Ishøjgård og til udtalelse i skolebestyrelsen på skolen på Ishøjgård.

Økonomi

Den nye ledelsesstruktur udvikles inden for den eksisterende økonomi. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der ansættes en overordnet leder for Ishøjgård, og at den endelige struktur fastlægges efter udtalelser fra MED-udvalg og skolebestyrelse.

Beslutning

Tiltrådt.

123. Dagtilbudssag (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 30. april 2020