Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalgets møde onsdag 30. november 2016 kl. 17.00


Fællesmøde med Social og Sundhedsudvalget.

Fraværende med afbud: John Nielsen.


Sagspunkter der skal behandles på mødet

136. Velkomst ved Merete Amdisen

Sagsfremstilling

Velkomst ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen.

137. Oplæg ved Jeannette Merklin

Sagsfremstilling

Oplæg om sundhedsindsatser på Børne- og Undervisningsudvalgets område ved formand for Børne- og Undervisningsudvalget Jeannette Merklin.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

138. Oplæg ved Merete Amdisen

Sagsfremstilling

Oplæg om sundhedsindsatser for børn, unge og unge voksne på Social- og Sundhedsudvalgets område ved Merete Amdisen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

139. Drøftelse og prioritering af aktuelle sundhedsindsatser for børn, unge og unge voksne

Sagsfremstilling

Med baggrund i oplæggene fra Merete Amdisen og Jeannette Merklin tages en drøftelse og en prioritering af de aktuelle sundhedsindsatser for børn, unge og unge voksne i Ishøj Kommune.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget drøfter og prioriterer aktuelle sundhedsindsatser for børn, unge og unge voksne.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 10. december 2018