Hvad kan vi hjælpe med?

Boligforeninger og boligselskaber

Her kan du finde adresser og telefonnumre på boligforeninger og selskaber i Ishøj Kommune

Her finder du Ishøj Kommunes samarbejdsaftaler med områdets boligselskaber samt styringsdialogen. Hvis du ønsker at ansøge om en lejebolig, skal du klikke her.

Se placeringen af de forskellige boligselskaber, og klik i kortet på det boligselskab, som du ønsker oplysninger på.

AAB (Vejleåparken)

Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S.
Telefon 33 76 01 00
Hjemmeside: www.aab55.dk

Vejleåparken afd. 55 (lokalkontor)

Boligforeningen AAB
Strandgården 19A
2635 Ishøj
Telefon 43 73 48 09
Hjemmeside: www.aab55.dk

Stenbjerggård Boligselskab (Vejleåparken)

Ishøj Boligselskab
v/ Domea.dk
Oldenburgs Allè 3
2630 Taastrup
Telefon 76 64 64 64
Hjemmeside: www.domea.dk

Vildtbanegård I, II, III, IIII

Det sociale Boligselskab
v/ DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Telefon 77 32 00 00
Hjemmeside: www.dabbolig.dk.

Bo-Vest, Vridsløselille Andelsboligforening

Gadekæret
v/ BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Telefon 88 18 08 80

www.bo-vest.dk

Lejerbo

Lejerbo Køge Bugt
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Telefon 70 12 13 10
www.lejerbo.dk
lejerbo@lejerbo.dk

KAB

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 33 63 10 00
www.kab-bolig.dk
kab@kab-bolig.dk

 

Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB), Musvitten

PAB
v/ FA09
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup
Telefon 43 42 02 22
www.pab.dk

Samarbejdsaftaler med Boligforeningerne

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100% anvisning til ledige boliger i de almene boligorganisationer i Ishøj Kommune. Samarbejdsaftalerne bliver genforhandlet og løber indtil videre frem til 2021/2023.

Aftalerne om 100% anvisning til kommunen følger almenlovens § 59, stk. 2, hvor kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at ledige familieboliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne er aftalt og fastsat mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen, og er offentliggjort af kommunalbestyrelsen. 

Samarbejdsaftale Bo-Vest (Gadekæret)

Samarbejdsaftale Vildtbanegård

Allonge til samarbejdsaftale i Vildtbanegård afd. 2 og afd. 3 - fortrin for børnefamilier ved særlige boligtyper (se Allonge)

Samarbejdsaftale AAB

Samarbejdsaftale KAB - Baldershus - Fasanskellet

Samarbejdsaftale Domea

Samarbejdsaftale KAB - Fasanskellet - AlmenBolig+

Samarbejdsaftale Lejerbo - Fasanparken og Fasanvangen

Samarbejdsaftale Postfunktionærernes Andels-Boligforening v/FA09

Styringsdialog

Styringsdialog

Folketinget vedtog med lov nr. 490 af  12. juni 2009 at reformere styringen i den almene boligsektor. Formålet med omlægningen er at sikre en mere effektiv og fremadrettet opgaveløsning i kommuner og boligorganisationer. Styringen skal forbedre det lokale samarbejde om at finde løsninger på lokale udfordringer.

Styringsreformen for den almene sektor er trådt i kraft den 1. januar 2010 og skal sikre, at boligorganisationerne lever op til styringsmålsætningerne, og boligorganisationerne skal årligt indsende en dokumentationspakke til kommunen. IT-platformen findes på www.almenstyringsdialog.dk.

Et centralt element i styringsmodellen er, at der afholdes et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og boligorganisationerne. Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen.

For at skabe gode og ensartede rammer for boligorganisationernes dokumentation er der i samarbejde mellem Landsbyggefonden, kommunerne og Socialministeriet udviklet et it-system til indsamling, behandling og præsentation af dokumentationen.

Styringsrapporten (www.almenstyringsdialog.dk) giver mulighed for at afgive og modtage information, herunder nøgletal, om den enkelte boligorganisation og afdeling. Derudover vil kommunen kunne lave tværgående analyser på kommunalt plan.

På styringsdialogmøderne drøftes også årligt de indgåede samarbejdsaftaler med de enkelte boligorganisationer om 100 % anvisningsret til de ledige boliger til Ishøj Kommune (se aftalerne under bjælken "samarbejdsaftaler).

Styringsdialogmøde 2020 – Vildtbanegård Boligselskab/DAB​​
Styringsdialogmøde 2020 - Vejleåparken, afd. 55/Boligforeningen AAB
Styringsdialogmøde 2020 – Bo-Vest / Vridsløselille Andelsboligforening
Styringsdialogmøde 2019 – Ishøj Boligselskab/Domea
Styringsdialogmøde 2020 – Sydkystens Boligselskab/KAB
Styringsdialogmøde 2020 – Lejerbo, Køge Bugt/Lejerbo
Styringsdialogmøde 2020 - PAB - Musvitten

Kontakt

Boliganvisningen

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

boliganvisningen@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Boliganvisningen via Digitalpost (e-boks)

Senest opdateret 15. februar 2021